Eurostars 2 medfinansiering:

Eurostars medfinansiering 2014-2015

Stängde 31 december 2015

Här kunde små och medelstora företag inom EUREKA söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Projektet skulle ske i samverkan med forskningsorganisationer och offentlig sektor.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Eurostarsprojekt E!8871 rPET, Nexam Chemical AB Nexam Chemical AB 2 859 755 kr Avslutat
  2014-04121
  Eurostarsprojekt E! 8952 DIAMOND Redsense Medical AB Redsense Medical AB 1 296 238 kr Avslutat
  2014-04147
  EUREKA Eurostars ICECONTROL E!9075 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 000 000 kr Avslutat
  2014-04166
  EUREKA Eurostars FODBASA E!9022 Schill Reglerteknik AB SCHILL REGLERTEKNIK AKTIEBOLAG 0 kr Avslutat
  2014-04184
  E!9698, ToxHQ CRO, Utveckling av en CRO och infrastruktur för prediktiv toxikologi, Karolinska Institutet Karolinska Institutet 1 874 433 kr Avslutat
  2015-04978
  E!9698, ToxHQ CRO, Utveckling av en CRO och infrastruktur for prediktiv toxikologi, Genetta Soft Aktiebolag Genetta Soft Aktiebolag 1 721 076 kr Avslutat
  2015-04980
  EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS CTH CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 295 770 kr Avslutat
  2015-01270
  E!9794 BUPI - a long-acting lozenge with bupivacaine for pain relief of Oral Mucositis in cancer patients MOBERG PHARMA AB (PUBL) 2 888 145 kr Avslutat
  2015-04658
  A unique tolerance inducing therapy for the treatment of the Orphan disease Myasthenia Gravis (MG). EUREKA Eurostars E! 9480 TolerizeMG, Toleranzia AB TOLERANZIA AB 2 235 641 kr Avslutat
  2015-00522
  EUREKA Eurostars E! 9324 UltraGasQ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 913 000 kr Avslutat
  2015-00526

  Diarienummer 2013-05649

  Statistik för sidan