EUREKA nätverksprojekt:

EUREKA SMART avancerad tillverkning

Stängde 21 april 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella projekt inom avancerad tillverkning. För att söka måste samarbete med minst ett annat land ske inom projektet. Erbjudandet är en del i programmet EUREKA:s nätverksprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationella samarbetsprojekt inom avancerad tillverkning.

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Minst ett aktiebolag med verksamhet i Sverige ska delta i projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

Här listar vi viktiga datum för erbjudandet. På informationsmötet i Bryssel (information and brokerage event) får du mer information om erbjudandet. Där kan du också presentera din projektidé för nya samarbetspartners. Om du representerar ett svenskt litet eller medelstort företag kan du söka vårt internationella resebidrag till eventet.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi göra det möjligt att delta i internationella samarbeten inom avancerad tillverkning. Projekten ska stärka svensk konkurrenskraft.

  Utlysningen är öppen för samarbeten inom följande områden:

  1. Avancerade tillverkningsprocesser
  2. Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  3. Digitala, virtuella och effektiva företag
  4. Interaktion mellan människa och maskin
  5. Hållbar tillverkning
  6. Kundbaserad tillverkning

  Villkor för finansiering

  För att få finansiering ska den svenska delen av projektkonsortiet vara baserat på engagemang och deltagande av företag med FoU-verksamhet i Sverige. Organisationsformen avgör hur mycket finaniering ni kan söka:

  • Små och medelstora företag kan söka finansiering för 50 procent av sina stödberättigade kostnader.
  • Stora företag kan söka finansiering för 30 procent av sina stödberättigade kostnader.
  • Universitet och högskolor kan söka finansiering för 100 procent av sina stödberättigade kostnader.

  Läs mer på vår sida för finansieringsvillkor

  Ansökan sker i flera steg

  Ni kan söka finansiering hos oss först när ni har fått er projektansökan godkänd av EUREKA-nätverket. Ansökningsprocessen är alltså uppdelad i flera faser.

  1. Skicka er ansökan till EUREKA:s sekretariat. Läs mer under avsnittet Phase one på EUREKA:s webbplats för erbjudandet.
  2. Ni får en kort återkoppling på er ansökan.
  3. Om ni går vidare bjuds ni in att skicka en uppdaterad ansökan till oss.
  4. Vi gör en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad är EUREKA?

  EUREKA är ett program för att öka det industriella forsknings- och utvecklingssamarbetet mellan olika länder, både inom och utanför EU. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Det är företagens och användarnas behov som  avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter. Samarbetena sker inom minst två medlemsländer.

   

  Ansökan

  Läs mer och gör första delen i ansökan på EUREKA:s webbplats.

  Länkar

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-01619