EUREKA-kluster medfinansiering:

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  MIWARE, Gruv vatten som en resurs Chromafora AB 2 350 500 kr Avslutat 2014-04437
  Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS) SAAB Aktiebolag 2 659 200 kr Pågående 2015-03031
  Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS) RISE Research Institutes of Sweden AB 3 402 000 kr Pågående 2015-03027
  Småskaligt avloppsreningssystem baserat på innovativa filter material (SWIM) BIOPTECH AB (PUBL) 2 354 297 kr Avslutat 2014-05500
  Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS) Linköpings universitet 5 400 675 kr Pågående 2015-04291
  AMALTHEA4public Göteborgs Universitet 2 181 697 kr Avslutat 2014-01271
  Amalthea4Public rt-labs Aktiebolag 1 533 600 kr Avslutat 2014-01270
  EUREKA CELTIC MERCO CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 960 000 kr Avslutat 2014-01151
  EUREKA CELTIC MERCO SEMCON SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2014-01147
  MIWARE-Mine water as a resource (V2) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 1 492 524 kr Avslutat 2014-05774
  Statistik för sidan Diarienummer 2013-05654