EUREKA-kluster medfinansiering:

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Jessica Svennebring

  Programledare EUREKA kluster

  4684733134

  Sanja Sain-Strömberg

  Handläggare

  4684733113

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  ITEA2/MODRIO-Vattenfall Vattenfall Research and Development AB 810 000 kr Avslutat
  2012-01061
  ITEA2/MODRIO-EQUA Equa Simulation AB 1 466 400 kr Avslutat
  2012-01076
  EUREKA Celtic NOTTS (Next generation Over-The-Top multi media Services) Alkit Communications AB 1 200 000 kr Avslutat
  2012-03724
  EUREKA Celtic MUSIC Mikrovågsbaserade returtrafiklösningar för heterogena mobilnät Ericsson AB 32 850 kr Avslutat
  2012-01754
  EUREKA Celtic MUSIC Mikrovågsbaserade returtrafiklösningar för heterogena mobilnät CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 68 283 kr Avslutat
  2012-01758
  EUREKA/ITEA2 SoRTS - Elekta Elekta Instrument AB 5 413 428 kr Avslutat
  2013-02661
  ITEA2/MODRIO-DSAB DASSAULT SYSTEMES AB 1 436 082 kr Avslutat
  2012-01157
  EUREKA Celtic MUSIC Mikrovågsbaserade Returtrafiklösningar för Heterogena Mobilnät QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB 0 kr Avslutat
  2012-01747
  Component Based Architecture with Ericsson Ericsson AB 7 500 kr Avslutat
  2012-04622
  EUREKA ITEA2 SCALARE Lunds universitet 3 049 551 kr Avslutat
  2013-01691

  Diarienummer 2012-00063

  Statistik för sidan