EUREKA-kluster medfinansiering:

Celtic Plus – informations- och kommunikationsteknologi

Stängde 16 oktober 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt inriktade på informations- och kommunikationsteknologi inom nätverk och molntjänster, exempelvis 5G, sakernas internet, säkerhet eller robusthet.

Vem kan söka?

Svenska företag, organisationer, forskningsinstitut och universitet. Den sökande ska ingå i konsortium med parter från minst två Eurekaländer.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets kostnader. Vanligtvis finansierar vi med 5-15 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknologi. Projekten kan beröra allt från utveckling av testbäddar och prototyper till framtagande av gemensamma standarder inom telekom och nätverk. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från smarta städer, telekommunikation, digitalisering av industrin, big data eller e-hälsa.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när ert projekt har fått sin projektansökan godkänd av Eurekanätverket.

  1. Först skickar ni en ansökan till Celtic Plus (inte till Vinnova). Ansökan är i form av en fullständig ansökan, Full Project Proposal.
  2. Efter att ni har skickat in en fullständig ansökan får ni reda på om Celtic Plus har godkänt projektet och gett det en så kallad label.
  3. Om er ansökan har fått label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.
  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar Celtic Plus om?

  Celtic Plus är ett innovationskluster för informations- och kommunikationsteknologi. Klustret Celtic Plus är en del av Eureka där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom Eurekakluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökan

  Ansökan sker på Celtic Plus webbplats. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Diarienummer 2017-03016

  Statistik för sidan