Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI:

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Stängde 12 april 2016

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem - 2016-04-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Per Norman

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 73

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon Trafikverket 1 251 091 kr Avslutat
  Slutrapport
  2016-02534
  iQMobility Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö Scania CV Aktiebolag 17 499 748 kr Pågående 2016-02554
  Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 300 000 kr Avslutat 2016-02592
  Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet Klimator AB 1 845 479 kr Avslutat
  Slutrapport
  2016-02585
  Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem Sustainable Innovation i Sverige AB 7 919 944 kr Pågående 2016-02552

  Diarienummer 2015-06941

  Statistik för sidan