Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI:

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Stängde 31 mars 2015

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem -2015-03-31

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Per Norman

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 73

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 189 453 kr Avslutat 2015-00611
  Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton Trafikverket 400 000 kr Avslutat 2015-02296
  iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 11 851 647 kr Avslutat 2015-02330
  Off-peak citydistribution, Tillägssansökan KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 740 681 kr Avslutat 2015-02338
  HCT Typfordonskombinationer Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2015-02327
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00017