Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI:

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Stängde 31 mars 2015

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem -2015-03-31

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Per Norman

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 73

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton Trafikverket 400 000 kr Avslutat 2015-02296
  AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 189 453 kr Avslutat 2015-00611
  HCT Typfordonskombinationer Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2015-02327
  Off-peak citydistribution, Tillägssansökan KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 740 681 kr Avslutat 2015-02338
  iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 11 851 647 kr Avslutat 2015-02330

  Diarienummer 2015-00017

  Statistik för sidan