Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI:

FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Stängde 12 december 2014

FFI - Effektiva och uppkopplade transporter2014-12-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Per Norman

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 73

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Nätverket för Transporter och Miljön 364 553 kr Avslutat
  Slutrapport
  2014-06264
  Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Volvo Technology AB 12 000 000 kr Pågående 2014-06245
  Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 135 000 kr Avslutat 2014-06200
  Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 919 000 kr Pågående 2014-06252
  Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 440 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2014-06250

  Diarienummer 2014-05733

  Statistik för sidan