Ecsel:

ECSEL JU – Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system

Stängde 7 maj 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik eller produktionsområdet, men även finanssektorn är representerad.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För deltagande i internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system.

Vem kan söka?

Svenska företag av olika storlekar som uppfyller Vinnovas krav samt universitet och forskningsinstitut. Vinnova kräver deltagande från svenska företag motsvarande minst 50 procent av den svenska projektbudgeten.

Hur mycket kan ni söka?

Det svenska konsortiet kan söka max 2 500 000 EUR i stöd från Vinnova för ett projekt. EU-kommissionen stödjer projekten med motsvarande belopp

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus. Elektroniska komponenter och system är tvärgående tekniker som påverkar alla industrier och nästan alla aspekter av livet. Detta leder till ett brett spektrum av tillämpningsområden för de projekt som finansieras inom ECSEL JU. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik eller produktionsområdet, men även finanssektorn är representerad. 

  ECSEL JU är ett så kallar partnerskapsprogram där finansieringen kommer från EU-kommissionen, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer. Vinnova har en årlig bidragsbudget på 55 miljoner kronor för ECSEL JU och EU-kommissionen bidrar med motsvarande summa till deltagande svenska organisationer.

  Varje år har ECSEL JU två olika utlysningar, RIA (Research and Innovation Action) och IA (Innovation Action). Det som skiljer dessa utlysningar är i huvudsak hur nära implementering projekten ligger. En del år öppnas det även utlysningar med ett speciellt fokusområde med en dedikerad budget. 2019 finns det två utlysningar riktade mot specifika områden med dedikerad budget. Dessa områden är

  • arkitekturer, komponenter och system för validering/simulering av uppkopplade automatiserade fordon
  • edge computing.

  Ni kan läsa mer om utlysningarna på ECSEL JU:s webbplats.

  Hur kan man få finansiering? 

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs deltagande från svenska företag till minst 50 procent av den svenska projektbudgeten.

  För att uppmuntra fler svenska företag och organisationer att vara koordinatorer för ECSEL-projekt går det att söka ett koordinatorstöd från Vinnova. Det är dels möjligt att söka 300 000 kr i bidrag för att vara teknisk koordinator under arbetet med den fullständiga internationella ansökan. Denna utlysning öppnar efter att det beslutats vilka projektskisser som får gå vidare och skicka in fullständig ansökan. Dessutom så får svenska organisationer som är projektkoordinatorer för hela det internationella konsortiet ett bidrag på 300 000 kr per år utöver de procentsatser som anges i Vinnovas villkor för ECSEL JU.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ECSEL JU (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedöms ha störst potential och hålla högst kvalitet får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. I samband med att ECSEL JU skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet skickas in till ECSEL JU och bedöms av internationella experter. Tillsammans med den internationella ansökan ska även alla svenska parter skicka in ett avsiktsförklaringsbrev (eng. Letter of Intent, LoI) samt en beskrivning av sina mål med projektet och hur det kan bidra till hållbar tillväxt i Sverige. En mall för detta finns på Vinnovas hemsida, se länk nedan.
  4. I samband med den internationella utvärderingen av projekten gör Vinnova en bedömning av deltagande svenska organisationernas möjlighet att bidra till hållbar tillväxt i Sverige och huruvida de uppfyller Vinnovas krav. De företag som inte uppfyller Vinnovas krav eller inte har en tillräckligt övertygande plan för att bidra till hållbar tillväxt i Sverige kan nekas finansiering från Vinnova.
  5. Därefter görs en rankning av projekten utifrån den tekniska utvärderingen och deltagande länders prioriteringar. Baserat på denna rankning tas sedan beslut om vilka projekt som ska få finansiering.
  6. De svenska organisationer som ingår i de projektansökningar som väljs ut för finansiering inom ECSEL JU inbjuds av Vinnova att skicka in en enklare ansökan med formalia i Vinnovas system.

  Så här ansöker ni

  Ansökan sker på ECSEL JU webbplats.

  ECSEL JU erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar exempelvis en nätverksdag där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners. Vidare så finns webbaserade verktyg där man kan söka internationella partners, läs mer hos ECSEL JU.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. 

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Allström

  Handläggare

  08-473 30 93

  Adela Saavedra Granholm

  Handläggare

  08-473 3150

  Diarienummer 2019-01353

  Statistik för sidan