Ecsel

Med det här erbjudandet vill vi stödja tekniska koordinatorer så att de ska kunna genomföra projektansökan (full project proposal) inom Ecsel. Här kan du se alla ansökningsomgångar inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 maj 2020

ECSEL JU – europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system

Stängde 5 maj 2020

Stöd till projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik eller produktionsområdet, men även finanssektorn är representerad.

Stängd
Stängde 7 maj 2019

ECSEL JU: Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system

Stängde 7 maj 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik eller produktionsområdet, men även finanssektorn är representerad.

Stängd
Stängde 1 september 2017

Koordinatorstöd för projektansökan inom Ecsel

Stängde 1 september 2017

I den här utlysningen ger vi stöd till tekniska koordinatorer för att de ska kunna genomföra projektansökan FPP inom Ecsel.

Stängd
Stängde 19 augusti 2016

Koordinatorstöd för projektansökan inom ECSEL

Stängde 19 augusti 2016

I den här utlysningen ger vi stöd till tekniska koordinatorer för att de ska kunna genomföra projektansökan FPP inom ECSEL.

Senast uppdaterad 13 januari 2021

Diarienummer 2015-00176

Statistik för sidan