Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT)

I det här erbjudandet riktar vi oss till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet. Målet med era projekt ska vara att skapa prototyper inom ett av teknikområdena moln eller sakernas internet (IoT).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utvecklar en prototyp (demonstrator) inom ett av teknikområdena moln eller sakernas internet (IoT) kopplat till digital säkerhet och tillförlitlighet.

Vem kan söka?

Projektets genomförare ska minst bestå av ett företag men kan vid behov omfatta flera utvecklande parter och behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av innovationen och som ska ta hand om resultatet av projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 20 miljoner kronor och varje projekt kan söka upp till 2 miljoner kronor i bidrag. Projekten ska medfinansieras med minst 20 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att snabba på utvecklingstakten inom området digital säkerhet och tillförlitlighet. Vi riktar oss till er som vill förverkliga projekt med stor innovationshöjd inom teknikområdena moln och sakernas internet (Internet of Things - IoT) med koppling till digital säkerhet och tillförlitlighet.

  Projekten ska utveckla en prototyp som kan demonstreras inom projekttiden på maximalt 15 månader. Bidraget kan användas för kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling.

  Projekt som får bidrag behöver omfatta minst ett företag. Forskningsorganisationer och offentliga verksamheter är välkomna att vara med i samverkan med företag. Ni kan söka mellan 500 000 och 2 000 000 kronor i bidrag och stödnivån är maximalt 80 procent. Projekttiden är maximalt 15 månader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 32

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02559

  Statistik för sidan