Digital säkerhet och tillförlitlighet:

Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Stängde 24 oktober 2019

Denna utlysning finansierar genomförbarhetsstudier inom områdena digital säkerhet och digital infrastruktur som stärker svenska aktörers möjligheter till internationell uppkoppling. Syftet är att öka antalet internationella projekt där svenska parter ingår som deltagare eller som koordinatorer. Studierna ska analysera projektens styrkor, svagheter, möjligheter och hinder samt identifiera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium

Vem kan söka?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer

Hur mycket kan ni söka?

Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ner de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adela Saavedra Granholm

  Utlysningsansvarig

  08-473 3150

  Tommy Schönberg

  Programansvarig

  08-473 3030

  Johan Lindberg

  National Contact Point

  08-454 6453

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  08 473 3118

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-03587

  Statistik för sidan