Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Stängde 8 december 2015

FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - 2015-12-08

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr Avslutat 2015-06926
  ADVanCE: Attention of DriVers and Cyclists in the same Environment Statens väg- och transportforskningsinstitut 2 586 000 kr Pågående 2015-06918
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06077