Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Stängde 17 maj 2018

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Här vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som främjar säker interaktion mellan motorfordon och cyklister.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Inom utlysningen finns ingen övre beloppsgräns men varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

Finansiering beviljas under 2018 och 2019.

Viktiga datum

 • 4 apr 2018
  Öppnar för ansökan
  4 apr 2018
 • 17 maj 2018
  Ansök senast kl 14:00
  17 maj 2018 kl 14:00
 • 22 okt 2018
  Beslut meddelas
  22 okt 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet riktar sig till projekt som kan utveckla den kunskap och förståelse som krävs för att undvika att cyklister och motorfordon kolliderar. Det kan till exempel röra sig om förstudier, doktorandprojekt, konceptutveckling och demonstratorer.

  Exempel på innehåll kan vara:

  • Samspel mellan cyklister och motorfordon – beteenden och konflikter
  • Utvärderingsmetoder av lösningar, effekter och samspel
  • Metoder och komponenter för att cyklar och motorfordon ska upptäcka varandra
  • Informations- eller kommunikationsteknik för säker och smart samverkan mellan cyklister och motorfordon
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar

  Erbjudandet avser år 2018 och 2019.

  Målet med satsningen

  En strukturerad och gemensamt uppbyggd kunskapsbas kan göra det möjligt för svensk fordonsindustri och andra aktörer att utveckla konkurrenskraftiga lösningar som höjer trafiksäkerheten trots fler cyklister.

  Målet med satsningen är att utveckla koncept som kan stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Samtidigt kan satsningen resultera i samhällsekonomiska vinster som reducerat antal skadade, hållbar utveckling av trafikmiljöer etc.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  ulrika.landelius@trafikverket.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02061