Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Stängde 20 mars 2018

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Här vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som främjar säker interaktion mellan motorfordon och cyklister.

Vem kan söka?

Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Inom utlysningen finns ingen övre beloppsgräns men varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

Finansiering beviljas under 2018 och 2019.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet riktar sig till projekt som kan utveckla den kunskap och förståelse som krävs för att undvika att cyklister och motorfordon kolliderar. Det kan till exempel röra sig om förstudier, doktorandprojekt, konceptutveckling och demonstratorer.

  Exempel på innehåll kan vara:

  • Samspel mellan cyklister och motorfordon – beteenden och konflikter
  • Utvärderingsmetoder av lösningar, effekter och samspel
  • Metoder och komponenter för att cyklar och motorfordon ska upptäcka varandra
  • Informations- eller kommunikationsteknik för säker och smart samverkan mellan cyklister och motorfordon
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar

  Erbjudandet avser år 2018 och 2019.

  Målet med satsningen

  En strukturerad och gemensamt uppbyggd kunskapsbas kan göra det möjligt för svensk fordonsindustri och andra aktörer att utveckla konkurrenskraftiga lösningar som höjer trafiksäkerheten trots fler cyklister.

  Målet med satsningen är att utveckla koncept som kan stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Samtidigt kan satsningen resultera i samhällsekonomiska vinster som reducerat antal skadade, hållbar utveckling av trafikmiljöer etc.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Interaktion mellan cyklar och motorfordon - vilken roll har infrastrukturdesign och fordonsegenskaper Ramböll Sverige AB 2 462 500 kr Pågående 2018-02010
  Självkörande cyklar för utveckling/verifiering av fordons säkerhetssystem för undvikande av cykelolyckor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 330 000 kr Pågående 2018-02011
  SEBRA - Sensorer för cyklister för ökad medvetenhet RISE Research Institutes of Sweden AB 3 475 000 kr Pågående 2018-02012
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00452