Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan - 2017 vår

Stängde 13 juni 2017

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Med det här erbjudandet vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som leder till minskade skador i trafiken för cyklister.

Vem kan söka?

Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala programbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar projektet om?

  Erbjudandet riktar sig till projekt av olika slag såsom förstudier, doktorandprojekt, konceptutveckling och demonstratorer. Exempel på innehåll kan vara:

  • Samspel mellan cyklister och motorfordon – beteenden och konflikter
  • Utvärderingsmetoder av lösningar, effekter och samspel
  • Metoder och komponenter för att cyklar och motorfordon ska upptäcka varandra
  • Informations- eller kommunikationsteknik för säker och smart samverkan mellan cyklister och motorfordon
  • Mekanismer och skydd för cyklisters skador i trafiken
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs programbeskrivningen

  I programbeskrivningen hittar ni all information om erbjudandet. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05481

  Statistik för sidan