Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan - 2017 vår

Stängde 13 juni 2017

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Med det här erbjudandet vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som leder till minskade skador i trafiken för cyklister.

Vem kan söka?

Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala programbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar projektet om?

  Erbjudandet riktar sig till projekt av olika slag såsom förstudier, doktorandprojekt, konceptutveckling och demonstratorer. Exempel på innehåll kan vara:

  • Samspel mellan cyklister och motorfordon – beteenden och konflikter
  • Utvärderingsmetoder av lösningar, effekter och samspel
  • Metoder och komponenter för att cyklar och motorfordon ska upptäcka varandra
  • Informations- eller kommunikationsteknik för säker och smart samverkan mellan cyklister och motorfordon
  • Mekanismer och skydd för cyklisters skador i trafiken
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs programbeskrivningen

  I programbeskrivningen hittar ni all information om erbjudandet. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  V2Cyclist: V2X protokollet som informationsbärare RISE Research Institutes of Sweden AB 1 878 630 kr Avslutat 2017-03092
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05481