Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

Cyklister tillhör de mest skadedrabbade grupperna i trafiken. Den här strategiska satsningen stödjer projekt kring cyklisters trafiksäkerhet. Här listar vi alla tillfällen att söka finansiering inom satsningen.

För en säkrare cykeltrafik

Antalet allvarligt skadade cyklister ökar och cirka 70 procent av cyklisternas dödsolyckor orsakas av kollision med motorfordon. Syftet med den här satsningen är dels att skapa kunskap och förståelse för att utveckla koncept som bidrar till att cyklister och motorfordon inte kolliderar med varandra, och dels att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.Trafiksäkerhet för cyklister är en grundpelare för cykeltrafikens hållbarhet och attraktionskraft.

Projekt ni kan söka bidrag för

Det här är exempel på projekt som kan omfattas av denna satsning:

  • Interaktion mellan cyklister och motorfordon.
  • Kartläggning av olika studier och utveckling av nya metoder för att studera samspelet mellan cyklist och motorfordonsförare.
  • Påverkan på motorfordonets sensorer av interaktionen motorfordon- cykel
  • Standardiserade former av detektering – t.ex. ett kommunikationsprotokoll som medger varning för cyklisten.
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar.

Satsningen sträcker sig mellan åren 2016-2019 och uppgår till 35 miljoner kronor.

Programbeskrivning

Här kan du ladda ner programbeskrivningen för satsningen.

Frågor?

Har du frågor kring delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation är du välkommen att kontakta någon av oss.

Ulrika Landelius

Programledare, Trafikverket

010-123 23 29

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 17 maj 2018

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Stängde 17 maj 2018

Projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Stängd
Stängde 20 mars 2018

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Stängde 20 mars 2018

Projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Stängd
Stängde 12 december 2017

Cyklar och fordon i säker samverkan

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Diarienummer 2015-06059

Statistik för sidan