Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad resurseffektivitet för en hållbar industri 2022

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill med den här utlysningen bidra till ett effektivt nyttjande av material- och energiresurser genom att finansiera innovationsprojekt inom utpekade möjliggörande områden design för cirkularitet och digitalisering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi vänder oss till er som tillsammans vill utveckla och demonstrera resurseffektiva lösningar för en hållbar industri. Lösningar som tas fram ska utvecklas i samverkan mellan aktörer inom olika sektorer och vara av banbrytande karaktär.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer i form av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Projekt måste bestå av minst tre projektparter, inkl. sökande part, varav minst två behovsägande företag

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens preliminära budget är 35 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  +46 8 473 32 23

  Johan Stenberg

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-00221

  Statistik för sidan