Cirkulär ekonomi:

Utredningar och enklare tester

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att utreda möjligheter och hinder kring omställningen till en cirkulär ekonomi och genom enklare tester utvärdera identifierade lösningar.

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1 miljon kronor kan sökas. Stödnivån är 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Fokus i detta erbjudandet är på de hinder som begränsar utveckling, införande och spridning av lösningar för cirkulär ekonomi på en regional och nationell nivå.

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. Det finns i dag hinder för att kluster och samarbeten inom cirkulär ekonomi ska kunna etableras och utvecklas.

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Med industriell symbios menar vi att industrin har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. 

  Detta erbjudande kopplar till två av regeringens strategiska samverkansprogram, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som i samverkan vill fördjupa förståelsen för de möjligheter och hinder som existerar för omställningen till en cirkulär ekonomi.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område. Inom detta ska det finnas goda möjligheter att med hjälp av utrednings- och testprojekt skapa en fördjupad förståelse och göra enkla tester. Detta kan vara simuleringar, rollspel, workshops och policy labs för att utvärdera potentiella lösningar. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

    

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Samverkansmodell för ökad avfallssortering i trånga stadsutrymmen LINNÉUNIVERSITETET 788 426 kr Avslutat 2017-03290
  RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities Stiftelsen Chalmers Industriteknik 1 000 000 kr Avslutat 2017-03242
  Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin Swerim AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-03201
  MC - Mätt & Cirkulerat Swerea IVF AB 891 752 kr Avslutat 2017-03194
  Från förbrukade däck till svavelfri bunkerolja, bensin och diesel RISE ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-03157
  Biprodukter från sjömatsindustrin: lösningar för recirkulering tillbaks till livsmedelskedjan CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 800 000 kr Avslutat 2017-03155
  Cirkulära flöden - DataCenters 2 Biomass Drying (DC2BD) RISE Research Institutes of Sweden AB 960 000 kr Avslutat 2017-03129
  Kunskap i rätt förpackning- samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar PACKBRIDGE AB (SVB) 215 000 kr Avslutat 2017-03215
  Extended EV Battery Life: Improving the Value Chain RISE Research Institutes of Sweden AB 969 800 kr Avslutat 2017-03163
  Smart, säkert och cirkulärt (SMASC) RISE Research Institutes of Sweden AB 820 000 kr Avslutat 2017-03144
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02024