Cirkulär ekonomi:

Utredningar och enklare tester

Stängde 15 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att utreda möjligheter och hinder kring omställningen till en cirkulär ekonomi och genom enklare tester utvärdera identifierade lösningar.

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1 miljon kronor kan sökas. Stödnivån är 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Fokus i detta erbjudandet är på de hinder som begränsar utveckling, införande och spridning av lösningar för cirkulär ekonomi på en regional och nationell nivå.

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. Det finns i dag hinder för att kluster och samarbeten inom cirkulär ekonomi ska kunna etableras och utvecklas.

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Med industriell symbios menar vi att industrin har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. 

  Detta erbjudande kopplar till två av regeringens strategiska samverkansprogram, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som i samverkan vill fördjupa förståelsen för de möjligheter och hinder som existerar för omställningen till en cirkulär ekonomi.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område. Inom detta ska det finnas goda möjligheter att med hjälp av utrednings- och testprojekt skapa en fördjupad förståelse och göra enkla tester. Detta kan vara simuleringar, rollspel, workshops och policy labs för att utvärdera potentiella lösningar. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

    

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-02024

  Statistik för sidan