Cirkulär ekonomi:

Utvecklings- och innovationsprojekt

Stänger om 17 dagar

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan vi söka för?

Att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi eller industriell symbios i till exempel en befintlig värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

treklover3

Hur mycket kan vi söka?

Uppskattningsvis 3-6 miljoner kronor. Dock kan max 10 miljoner kronor sökas. Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • 23 mar 2017
  Öppnar för ansökan
  23 mar 2017
 • 15 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  15 jun 2017 kl 14:00
 • 28 sep 2017
  Beslut meddelas
  28 sep 2017
 • 1 okt 2017
  Projekt får starta
  1 okt 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt gynnar det näringslivets utveckling och skapar nya jobb.

  Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt. Projekten ska ha goda förutsättningar att utveckla nya lösningar för att realisera en cirkulär ekonomi eller industriell symbios.

  Detta erbjudande är kopplat till två av regeringens strategiska samverkansprogram: Cirkulär och biobaserad ekonomi och Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet vänder sig till aktörer som i samverkan vill och kan ta tydliga steg mot att realisera en cirkulär ekonomi i praktiken. 

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att industrier har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi mellan sig för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är alltså prioriterade.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område, där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi och/eller industriell symbios.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Mall - CV (docx, 32 kB) Mall projektbeskr- Utveckling och innovationsprojekt (docx, 31 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  anders.holmgren@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se