Centrum biologiska läkemedel:

Centrum för biologiska läkemedel 2017

Stängde 28 mars 2017

Med det här erbjudandet finansierar vi projekt som kan skapa miljöer för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som skapar goda förutsättningar för forskning, metodutveckling och produktion för biologiska läkemedel. Projekten ska innebära nära samarbeten mellan flera sektorer.

Vem kan söka?

Konsortium med parter från olika sektorer – akademi (inklusive forskningsinstitut), industri och hälso- och sjukvård.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 8 miljoner kronor per år i sex år. Erbjudandets totala budget är 96 miljoner kronor. Det innebär att två projekt kommer få finanisering.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande vänder sig till projekt inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Projektet ska erbjuda expertis inom till exempel regulatoriska frågor, klinisk kompetens, produktion och metod, hälsoekonomi och omvärldsanalytisk kompetens.

  Efter projektets slut förväntas ni ha uppnått:

  • Starka forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer för biologiska läkemedel.
  • Etablerad och engagerad samverkan mellan akademi och industri. Även hälso- och sjukvård bör inkluderas där det passar.
  • Ny banbrytande teknik för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.
  • En kompetensbank där olika aktörer kan söka kunskap och stöd inom området biologiska läkemedel.
  • Etablerade kontakter med internationella nyckelpersoner och internationella miljöer.

   Alla lösningar bör sträva efter positiva ekonomiska, sociala och ekologiska effekter.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Utlysningen är avsedd för konstellationer bestående av flera parter från olika sektorer: akademi (inklusive forskningsinstitut), industri och hälso- och sjukvård, där det passar. Parten från akademin måste vara huvudsökande (koordinator).

  Alla parter måste delta aktivt i projektet, både i uppgifter och finansiering. Industrin måste bidra med 25 procent av projektets finansiering och akademin tillsammans med hälso- och sjukvård med 25 procent.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budge

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig

  4684733185

  Margareta Danielsson

  Handläggare

  4684733152

  Johanna Ulfvarson

  Programledare

  4684733218

  Karin Tegerstedt

  Kontaktperson Vetenskapsrådet

  46854644000

  Karin Sundbeck

  Administrativa frågor

  4684733226

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  CellNova - ett VINNOVA centrum för utveckling och produktion av nästa generations biologiska läkemedel KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 40 000 000 kr Pågående 2017-02105
  Centre for Advanced Medical Products Umeå universitet 48 000 000 kr Pågående 2017-02130
  Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel RISE Research Institutes of Sweden AB 16 000 000 kr Pågående 2017-02155
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04753