Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2016-2018

Stängde 1 november 2018

Med Bygginnovationen vill vi utveckla svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet för företag inom sektorn. Erbjudandet finns i två nivåer och är ständigt öppen för ansökan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Bygginovationen finns i två nivåer, lilla och stora innovationsbidraget.

Lilla innovationsbidraget är för små och medelstora företag med projekt i tidiga skeden.

Stora innovationsbidraget är för att komma vidare i utvecklingen av innovationen.

treklover2

Vem kan söka?

Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kronor. Vi kan finansiera hela projektkostnaden.
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kronor. Vi kan finansiera upp till 50 procent av företagets faktiska projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Erbjudandet omfattar projekt som kan leda till innovativa tjänster, produkter, processer eller system med tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i sektorn, samt stärka samhällsbyggnadssektorns konkurrenskraft internationellt.

I erbjudandet finns möjlighet att söka finansiering i två olika erbjudanden, lilla och stora innovationsbidraget. Erbjudandet är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år.

Lilla innnovationsbidraget

Lilla innovationsbidraget vänder sig till små och medelstora företag med egna projektidéer. Bidraget ska ge företagen möjlighet att samverka med högskola, universitet eller institut för rådgivning, utveckling av lösningar, eller problemformuleringar. Målet med projektet är att kunna formulera en tydlig projektidé som kan utvecklas vidare.

Stora innovationsbidraget

Stora innovationsbidraget vänder sig till företag som har en lösning eller problemformulering, men behöver tekniskt eller kommersiellt underlag för utvecklingen.
Projekten kan till exempel omfatta följande delmoment:

 • Marknads- och konkurrensanalys
 • Riskanalys av till exempel kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Teknisk utveckling, utredningar, test och provning
 • Framtagning av prototyper
 • Byggande av lämplig konstellation inför kommersialisering eller fortsatt utveckling
 • Kartläggning och analys av relevanta regelverk, standarder och lagar
 • Arbeta med immaterialrätt (upphovsrätt, varumärke eller patent)

Resultatet av planeringsprojektet kan vara en plan för kommersialisering av projektidén eller ett underlag för fortsatt utveckling.

Bygginnovationen ska bidra till hållbar tillväxt. Därför prioriteras innovationer som bemöter framtida samhällsutmaningar, fyller sociala behov, minskar miljöpåverkan eller ger effektivare användning av resurser.

Erbjudandet ges i samverkan med föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.

Passar erbjudandet ert projekt?

För att kunna söka ska verksamheten vara ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket.

Stora innovationsbidraget är tillgängligt för företag av alla storlekar, men i projektkonstellationen bör ingå minst ett företag med max 250 anställda. Konstellationen bör också ha en eller flera seniora forskare som projektdeltagare.

Lilla innovationsbidraget är tillgängligt för företag med max 250 anställda och begränsade resurser till forskning och utveckling.

Viktiga datum

 • 18 jan 2016
  Öppnar för ansökan
  18 jan 2016
 • 14 mar 2017
  Tillfälle att ansöka kl 14:00
  14 mar 2017 kl 14:00
 • 16 maj 2017
  Tillfälle att ansöka kl 14:00
  16 maj 2017 kl 14:00
 • 1 nov 2018
  Ansök senast kl 14:00
  1 nov 2018 kl 14:00
 • Så här ansöker ni

  För att kunna söka i Bygginnovationens utlysning behöver ni skicka in er projektidé till Bygginnovationens Programledning. De ger sedan en rekommendation till Vinnova om projektet bör finansieras inom ramen för utlysningen eller inte.

  Ansökan till detta erbjudande sker alltså i två steg.

  Steg 1: Först måste ni få er projektidé godkänd av Bygginovationen. Skicka in er projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning.

  > Läs mer om att anmäla er projektidé på Bygginovationens hemsida

  Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé kan du göra en ansökan till oss här på vinnova.se.

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administratör, VINNOVA

  46 8 473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Anna Land

  Bygginnovationens Programledning

  46 72-554 46 61

  anna.land@iqs.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  46 8 473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Förstudie fogningsmetoder för 3D armerade kompositbalkar BITEAM Aktiebolag 100 000 kr Pågående 2018-02030
  KAMI Systemtak KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AKTIEBOLAG 235 565 kr Avslutat 2016-04363
  Ersätta PVC med bioplast LERUMS TEKNISKA ISOLERING LTI AB 212 500 kr Pågående 2018-04555
  Patenterbarhet och regulatoriska aspekter för robot som installerar gips BUILD-R AB 150 000 kr Pågående 2018-04554
  Digital plattform för förmedling av byggtjänster (Prototyp Badrumsrenovering) Byggo AB 100 000 kr Pågående 2018-04553
  Tredimensionell fuktkartläggning i prefabricerade trähusmoduler MARKSTRUKTUR I STOCKHOLM AB 300 000 kr Pågående 2018-04552
  memo: Utveckling av miljövänligt golv Fundamentet 4966 AB 100 000 kr Pågående 2018-04551
  Vågfångst ANDRÉN ARKITEKTUR AB 100 000 kr Pågående 2018-04550
  Utformning av marknadserbjudande och IP Strategi för SunRoof Sunroof Sverige AB 300 000 kr Pågående 2018-04538
  Digital akustisk karaktärisering av byggnadselement RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Pågående 2018-04533
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06960