Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2013 - 2015

Stängde 17 januari 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administratör, VINNOVA

  46 8 473 31 61

  Anna Land

  Bygginnovationens Programledning

  46 72-554 46 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  46 8 473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  BYGGCERT steg 2 TRANSAGILE AB 200 000 kr Avslutat 2015-05123
  Fönsterlås NORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER AB 50 000 kr Avslutat 2015-05501
  Miljövänlig våtrumsmodul BLATRADEN AB 200 000 kr Avslutat 2015-04170
  Planering för tillverkning och uppsättning av fasadbeklädnad av keramiskt hållbart byggmaterial Porslinsfabriken i Lidköping AB 191 700 kr Avslutat 2015-06769
  Innovativa träfasadsystem CAMILLA SCHLYTER GEZELIUS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG 200 000 kr Avslutat 2014-05306
  Utvärdering och framtagning av bakgrundsdata för provningsmetodik för olika entrélösningar Frico AB 200 000 kr Avslutat 2014-06132
  UV-curing PU lack system för restaurering av golv-Market study UvElite Ab 200 000 kr Avslutat 2014-06044
  Spackelrobot RCI RoboCraft Innovation AB 200 000 kr Avslutat 2014-05746
  Förstudie av utrustning för automatiserad linjemarkering STREET SMART EQUIPMENT AB 200 000 kr Avslutat 2015-02294
  SHC-Solution MRD SÄLJ O BYGG AKTIEBOLAG 200 000 kr Avslutat 2015-02291

  Diarienummer 2013-02777

  Statistik för sidan