Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2013 - 2015

Stängde 17 januari 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Viktiga datum

 • 17 jun 2013
  Öppnar för ansökan
  17 jun 2013
 • 17 jan 2016
  Ansök senast kl 14:00
  17 jan 2016 kl 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Fallskadepreventiv kompositbeläggning av gummimodifierad cementbaserad betong CBI Betonginstitutet AB 50 000 kr Avslutat 2014-06122
  UV-curing PU lack system för restaurering av golv-Market study UvElite Ab 200 000 kr Avslutat 2014-06044
  Förstudie alternativt bränsle (biogas) för sandtorkning RÅDASAND AB 50 000 kr Avslutat 2014-03913
  Miljövänlig våtrumsmodul BLATRADEN AB 200 000 kr Avslutat 2015-04170
  Prognosverktyg för materialförsörjning Ecoloop AB 50 000 kr Avslutat 2014-06167
  Utvärdering och framtagning av bakgrundsdata för provningsmetodik för olika entrélösningar Frico AB 200 000 kr Avslutat 2014-06132
  BYGGCERT steg 2 TRANSAGILE AB 200 000 kr Avslutat 2015-05123
  Brandtrycksventilator FPV MATTIAS LEIJON PROJEKTLEDNING AB 64 676 kr Avslutat 2014-02362
  Kvalitetssäkrade system för skyddsbeläggning på utsatta ytor av betong i biologiska behandlingsanläggningar CBI Betonginstitutet AB 200 000 kr Avslutat 2013-03214
  Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalett CDUP AB 164 000 kr Avslutat 2013-03172
  Alla projekt för omgången