Bygginnovationen 2011-2018

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 1 november 2018

Bygginnovationen

Stängde 1 november 2018

Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i svenska byggföretag. Ansökningarna samlas upp och beslutas sex gånger per år.

Stängd
Stängde 17 januari 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Stängde 17 januari 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Stängd
Stängde 13 juni 2013

Bygginnovationen 2011-2014

Stängde 13 juni 2013

Bygginnovationen 2011-2014

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2011-02947

Statistik för sidan