Bioinnovation

Här nedan listas aktuella ansökningstillfällen inom utlysningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 december 2017

Bioinnovation: Forskarstudier inom skogsråvara (Treesearch)

Stängde 5 december 2017

I det här erbjudandet finansierar vi doktorandprojekt kring nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Senast uppdaterad 29 september 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-04419