Bilateral utlysning med Kina:

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Stängde 26 juni 2018

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom life science och trafiksäkerhet. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom life science och trafiksäkerhet. Projektet ska pågå i 2–3 år.


treklover2

Vem kan söka?

Enskilda företag eller konstellationer av företag, akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina.


treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen i Sverige är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • April 2018
  Planerar att öppna
  April 2018
 • 3 apr 2018
  Öppnar för ansökan
  3 apr 2018
 • 26 jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  26 jun 2018 kl 14:00
 • 1 apr 2019
  Projekt får starta
  1 apr 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena life science och trafiksäkerhet. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer.

  Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Programmets områden

  Life Science

  • Infektionsprevention och antimikrobiell resistens
  • Individualiserad hälsa och precisionsmedicin
  • Traditionell kinesisk medicin
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Trafiksäkerhet

  • Analys av beteendet hos förare och utsatta trafikanter
  • Teknik för djupgående undersökning och analys av trafikolyckor
  • Avancerad teknik och utrustning för räddningstjänst och insatser vid trafikolyckor

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Varje svensk grupp måste bestå av minst en näringslivspart. Den svenska gruppen kan bestå enbart av en projektpart, eller samverkan mellan olika aktörer så som industri, akademi och offentlig sektor. Såväl små och medelstora som stora företag välkomnas.

  Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Så här ansöker ni

  För att ni ska kunna söka bidrag för den svenska delen av projektet måste den kinesiska parten först gått vidare i den regionala utlysningen i Kina.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Frågor?

  Ciro Vasquez

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 30

  ciro.vasquez@vinnova.se

  Emelie Falk

  Ansvarig Life Science

  46 8 473 31 77

  emelie.falk@vinnova.se

  Eric Wallgren

  Ansvarig Transport

  46 8 473 30 96

  eric.wallgren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Holistisk och integrerad nödsituation hantering med hjälp av avancerad teknik och utrustning vid trafikolyckor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 027 000 kr Pågående 2018-02890
  Heterogeneous Traffic Groups Cooperative Driving Behaviours Research under Mixed Traffic Condition Statens väg- och transportforskningsinstitut 3 630 000 kr Pågående 2018-02891
  Verktyg för integrerade fotgängare säkerhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 346 600 kr Pågående 2018-02879
  Utveckling av precisionsmedicin för bättre handläggning av hjärtsvikt med normal ejektionsfraktion AstraZeneca AB 5 750 000 kr Pågående 2018-02874
  Alla projekt för omgången

  Läs mer om internationella samarbeten

  <p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
  <p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05312