Barns och ungdomars psykiska hälsa - samverkansprogram:

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa

Stängde 8 maj 2018

Syftet med erbjudandet är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering, integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar. Dessutom för stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, med fokus på den psykiska hälsan.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskarkonstellationer som avser delaktighet, integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar samt ungdomar med funktionsnedsättning. Får finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner, lokaler samt avskrivningskostnader.

treklover2

Vem kan söka?

Sökande ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 3 och 4,5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader.

Viktiga datum

 • 27 mar 2018
  Öppnar för ansökan
  27 mar 2018
 • 8 maj 2018
  Ansök senast
  8 maj 2018
 • 30 nov 2018
  Beslut meddelas
  30 nov 2018
 • Statistik för sidan Diarienummer 2018-02063