Barns och ungdomars psykiska hälsa - samverkansprogram

Nedan publicerar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 maj 2018

Bidrag inom forskning kring barns psykiska hälsa

Stängde 8 maj 2018

Stöder forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för nyanlända barn.

Senast uppdaterad 2 januari 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2012-03581