Banbrytande idéer inom industriell utveckling:

Banbrytande idéer inom industriell utveckling – Hållbar industri

Planerad till september 2019

Med det här erbjudandet finansierar vi förstudier för att testa banbrytande idéer inom området Hållbar industri. Studien ska vara kopplad till utvecklingen av en teknologi, metodik, eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen. Vinnova vill därmed hjälpa forskare att testa idéer som kan få stor betydelse för svensk industriell hållbar utveckling på sikt, men där tidshorisonten och risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Förstudier för att testa banbrytande idéer inom hållbar industri. Projekt på upp till 9 månader med start senast december 2019.

treklover2

Vem kan söka?

Forskare på universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer. Projektet kan genomföras av såväl mindre konsortier som ensamma aktörer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 500 000 kronor i bidrag

Viktiga datum

 • september 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med denna satsning vill Vinnova identifiera och undersöka förutsättningar för banbrytande idéer inom området Industriell utveckling/Hållbar industri. Målet är att anpassa industrin för att göra den hållbar, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Vinnova ser denna utlysning som ett första steg, där lyckade projekt förväntas leda till interna utvecklingsprojekt eller framtida ansökningar om större forsknings- och innovationsprojekt i olika nationella eller europeiska program.

  Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för deras utveckling inte kan testas. Det kan bero på att de anses vara för radikala, har för lång tidshorisont eller innebär för hög risk för att få finansiering. Dessa idéer har en tendens att hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när någon annan förverkligat dem. Med denna utlysning erbjuder Vinnova finansiering för en förstudie där en idé kan testas och ges förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling. En utveckling som kan leda till radikalt nya produktionssystem, produkter, tjänster, metoder eller strategier inom industriell hållbar utveckling.

  Idén ska präglas av hög risk och ha stor potential för industrin och samhället i stort. Den är troligtvis idag för outvecklad för att bli prioriterad för vidare utveckling.

  Utlysningen riktar sig till främst mot universitet, högskolor och forskningsinstitut men även mot företag med egen forskningskapacitet. Projektet kan genomföras av en part eller flera parter som samverkar.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jens von Axelson

  Utysningsansvarig

  08 473 3182

  Staffan Nyström

  Handläggare

  08 473 3097

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  08 473 3012

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-03480