Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering från oss

Stänger om 24 dagar
Stänger om 24 dagar

Normkritiska analyser av en bransch, organisation, produkt, process eller tjänst för att identifiera utmaningar och innovationspotential kopplat till jämställdhet eller jämlikhet.

Stänger om 8 dagar
Stänger om 8 dagar

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation för att öka samverkan och kunskapsspridning.

I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.

I fokus

Normkritisk innovation handlar om att utmana normer för att skapa nya idéer och lösningar som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet. Just nu har vi två erbjudanden om finansiering inom området.

Våra prioriterade områden

Har du vad som krävs för att delta i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade?

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Händer hos oss

22

feb 2018

Vinnväxt 2019 - temaseminarium om Agenda 2030 och jämställdhet

08

mar 2018

Sverigeförhandlingen – en studie av ledarskap och samverkan i Sverige

17

apr 2018

Skriv en konkurrenskraftig ansökan

18

apr 2018

Forum för forskningskommunikation

22

maj 2018

EUREKA innovationsdagar