VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren
VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren

VINNOVAs generaldirektör om boken ”Forskning – till vilken nytta?”

Tre frågor till  VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren angående lanseringen av boken ”Forskning – till vilken nytta?”

Varför är den här boken viktig?
När jag kom till VINNOVA efter att ha varit forskningschef på ABB var jag angelägen om att ta ett större ansvar för att sprida nyttan av forskning.  Om Sverige ska kunna behålla sitt välstånd i framtiden måste vi investera långsiktigt i forskning och innovation.  I boken har vi låtit framstående forskare, entreprenörer, företagsledare, universitetsledare och finansiärer berätta hur Sverige ska bli mer attraktiva i den globala konkurrensen. Det är en utmaning eftersom vi ser att våra företags forskningsinvesteringar som andel av BNP minskar, tvärtemot trenden i andra länder.

Vilka budskap har boken?
Två viktiga budskap i boken är att forskning i Sverige behöver koppla starkare till innovation och entreprenörskap – och att vi måste uppmuntra och underlätta risktagande. Vi behöver fler människor i Sverige som vill och vågar ta risken att bli innovatörer. Dessutom måste den forskning som bedrivs komma till bättre nytta i samhället.  För beslutsfattare är boken en fantastisk möjlighet att ta till sig råd om hur vi kan bli bättre i Sverige.

Om du får lyfta tre citat ur boken, vilka skulle det vara?
”Vi har många uppfinnare, många patent och många nystartade företag. Så långt kommer vi relativt lätt. Men stegen efter det, att långsiktigt utveckla våra uppfinningar som grund för starka och stora företag, är vi sämre på.”
Maria Strömme, professor i nanoteknologi, Uppsala universitet.

”Entreprenören betyder allt för att det ska bli en innovation av en forskningsidé, att det ska bli ett företag som växer. Det är emellertid mycket tyngre och på många sätt svårare än vad många tror.”
Entreprenören John Elvesjö, grundare av Tobii Technology.

”Vi behöver flera dynamiska starka forskningsmiljöer som är så attraktiva för företagen att de vill ha kvar sin forskning och utveckling i Sverige.”
Fysiker och professor på Linköpings universitet, Lars Hultman.

Och här är några andra röster ur boken:
Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB, tror det är nödvändigt att utbilda i ekonomiska frågor - att förstå sambanden mellan innovationer, tillväxt, export och välstånd.

Christina Lampe-Önnerud, grundare av Boston-Power, menar att resten av världen håller på att gå om oss och att vi i västvärlden måste sänka våra löner och förmåner, bli mer konkurrenskraftiga och jobba mer och hårdare.

Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, tycker att diskussionen om kunskapstriangeln är en enda röra. Han vill istället renodla rollerna och se till att akademin möter näringslivet och kompetenta riskkapitalister genom nätverk och kontakter.

Anders Olshov, VD Öresundsinstituttet, menar att vi har ett finansiellt system som gjort ägandet alltför kortsiktigt och att vi inte får fastna i att bara ha små entreprenörsföretag. Vi måste klara att bygga större företag så att vi får ut skalfördelar.

Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande Skåne, säger att politiker kan vara hur duktiga som helst, men hur mycket man än vrider och vänder på det - byråkrater och politiker kan inte skapa jobb. Det behövs äkta entreprenörer för att kunna starta och utveckla riktiga företag.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss