Debattartikel i Ny Teknik: "Kunskapsnationen Sverige är hotad"

Sveriges ställning som ledande kunskapsnation är hotad. Tvärtemot trenden i andra OECD-länder, minskar investeringarna i forskning och utveckling (FoU). Dessutom blir ett litet land som Sverige sårbart när forskningsverksamhet flyttas utomlands eller läggs ned eftersom forskningen är koncentrerad till ett fåtal företag. Det är hög tid att agera för att stärka vår attraktionskraft skriver VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren i en debattartikel i Ny Teknik: Kunskapsnationen Sverige är hotad.

Bokmärk och dela

Kontakt