Debattartikel i Ny Teknik: "Kunskapsnationen Sverige är hotad"

Sveriges ställning som ledande kunskapsnation är hotad. Tvärtemot trenden i andra OECD-länder, minskar investeringarna i forskning och utveckling (FoU). Dessutom blir ett litet land som Sverige sårbart när forskningsverksamhet flyttas utomlands eller läggs ned eftersom forskningen är koncentrerad till ett fåtal företag. Det är hög tid att agera för att stärka vår attraktionskraft skriver VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren i en debattartikel i Ny Teknik: Kunskapsnationen Sverige är hotad.

Kontakt

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss