VINNOVA får uppdrag inom innovationsupphandling

Regeringen har idag 19 april fattat beslut om att ge nya uppdrag till Trafikverket, Energimyndigheten och VINNOVA att arbeta med innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt. Se regeringens pressmeddelande Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer .

De nya uppdragen kompletterar på ett utmärkt sätt regeringens tidigare satsning på innovationsupphandling, där VINNOVA har huvudansvaret för en kompetenskraftsamling. Läs mer om VINNOVAs arbete på sidan Innovationsupphandling.

- Idag uppgår offentlig upphandling till ca 500 miljarder kronor per år. Kan vi använda dessa medel på ett sätt som både främjar Sveriges innovations- och konkurrenskraft samtidigt som skattebetalarnas pengar används effektivt till att lösa morgondagens samhällsutmaningar så är det väldigt positivt, säger näringsminister Annie Lööf i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten och VINNOVA ska tillsammans med berörda aktörer inleda ett arbete med innovationsupphandling som kan driva på nya och bättre miljölösningar inom angelägna områden, där transporter är ett. Satsningen är en del av regeringens miljöteknikstrategi och omfattar 30 miljoner kronor fram till 2014.

För VINNOVAs del innebär detta ytterligare en möjlighet att bygga på kompetensen inom området med värdefulla praktiska erfarenheter, vilket också kan gagna andra offentliga organisationer som verket stödjer genom innovationsupphandlingsprocesser.

Satsningen är också ett led i arbetet med att steg för steg förbättra innovationsklimatet i Sverige och ligger i linje med det pågående arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi.

VINNOVAs GD Charlotte Brogren skriver om innovationsupphandling på Näringsbloggen.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss