Från eldriven båt till mobil industrirobot - projekt

Här är hela listan på de 113 innovationsprojekt som får finansiering via Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag. Det är sammanlagt 95 miljoner kronor som delas ut.

Listan med projekt är sorterad på län:

Dalarnas län:

 • Eber Dynamics AB, 500 000 kr, Ny teknik för mätning av solkurvor ger säkrare järnvägstrafik.
 • Maskinbolaget i Falun AB, 500 000 kr, Koncept för beröringsfri och tyst skrothantering i processindustrin.
 • Saintpro AB, 500 000 kr, Unik patenterad skyddssköld som kommer rädda liv och förändra utsatta yrkesgruppers tuffa vardag.
 • Swedish Woodfibre Boards AB, 500 000 kr, Miljövänlig isolerskiva med optimerade egenskaper.
 • Tenstar Simulation AB, 700 000 kr, Individanpassad automatiserad utbildning av yrkesförare i simulator.

Hallands län:

 • Angmyr Business Opportunities and Xpressions AB, 197 100 kr, Verktyg och modell för kvalitetssäkring av digitalt arbetsklimat i företag och organisationer.
 • Swedish Adrenaline AB, 1 050 000 kr, Radarsensor för monitorering av vitala livsfunktioner.

Norrbottens län:

 • Storigo AB, 500 000 kr, Gruppbaserad programmatic media.

Skåne län:

 • Adenovir SA Development AB, 500 000 kr,Andra generationens läkemedel för behandling av adenovirusorsakad ögoninfektion (EKC), vilken är mer potent och har en enklare tillverkning.
 • Akoustos AB, 450 000 kr, Vidareutveckling av en unik skruv som löser problem med lyhörda rum, sänker byggkostnaden samt reducerar byggtiden.
 • Annexin Pharmaceuticals AB, 500 000 kr, Ny möjlig behandlingsprincip, som kan fungera på flera olika nivåer, för blödarfebrar som Ebola, dengue.
 • Apptus Technologies AB, 2 407 500 kr, Data-driven optimering mot varierande affärsmål inom e-handel.
 • Bioextrax AB, 492 000 kr, Att förvandla fjädrars avfall till en värdefull proteinkälla.
 • Carbiotix AB, 491 500 kr, Hälsofrämjande vetefiber som ingrediens i olika livsmedel.
 • Cyclicor AB, 496 000 kr, Processteknik för giftfri framställning av byggstenar till polyuretaner och polykarbonater med minskad miljöbelastning.
 • Immunovia AB, 2 000 000 kr, Blodbaserade tester som ger korrekt diagnostik och monitorering av SLE, den ”osynliga” autoimmuna sjukdomen, vilket leder till rätt patientbehandling i rätt tid.
 • Instant Advice AB, 100 000 kr, Utveckla och utvärdera metoder för automatiserad bildnormalisering och bildanalys för användning inom egenvårdsområdet.
 • Invent Medic Sweden AB, 500 000 kr, Innovativ behandlingsmetod mot kvinnlig inkontinens; en hjälp i vardagen.
 • Meta Mind AB, 500 000 kr, AISA (Algorithmic Impact Spending Analysis) är en metod för automatiska realtidsberäkningar av individers så väl som organisationers socio-ekologiska påverkan utifrån deras banktransaktioner.
 • Quixolabs AB, 500 000 kr, En insektsmodell för utveckling av läkemedel inom CNS som ersättning för djurmodeller enligt de tre kraven förbättra, minska och ersätta.
 • Sanso Mixing Systems AB, 500 000 kr, Nytt sätt att blanda pulver och vätskor för mer hållbar kvalitet och  bättre råvaruutnyttjande.
 • Superl AB, 400 000 kr, Evidensbaserat test för att bedöma gruppkreativitet och utvärdera gruppens utveckling över tid.
 • Winfoor AB, 1 281 920 kr, Ny teknik som medger starkare, längre och mycket lättare rotorblad till vindturbiner.

Stockholms län:

 • Adtoma AB, 2 146 107 kr, Nästa generations RTB-plattform som hjälper digitala publicister att programmatiskt sälja annonskampanjer på ett nytt, mer effektivt, mer lönsamt och mer innovativt sätt.
 • Ascilion AB, 500 000 kr, Mikronålsbaserad glukosmätare.
 • Avantherm AB, 1 477 860 kr, Fördelarna med syntetiska alkaner som värmeväxlingsmedium inom skogsbruket.
 • BioArctic Neuroscience AB, 5 000 000 kr, Innovativ behandling för Parkinsons sjukdom, med potential att bli den första behandlingen på marknaden med en meningsfull inverkan på sjukdomsförloppet och förbättrad livskvalitet för patienten.
 • Calmark Sweden AB, 600 000 kr, Tidigare upptäckt av allvarlig sjukdom hos nyfödda barn med enkel engångsprodukt och smartphone.
 • Candela Speed Boat AB, 1 460 000 kr, Lätta konstruktionsmaterial, bärplansteknik samt den senaste batteriteknologin möjliggör globalt genombrott för eldrivna båtar.
 • CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, 500 000 kr, En avancerad terapi för behandling av cancerformen multiple myelom med celler från patientens eget immunsystem som tillägg till dagens standard behandling.
 • Charity Storm AB, 500 000 kr, Enkla och smarta prenumerationsbetalningar anpassade efter den ideella sektorns behov.
 • Chromafora AB, 1 916 075 kr, En teknologi som kan sänka kostnaderna för utvinning och återanvändningen av kritiska material och metaller, och därmed tas ett steg mot en mer hållbar industri.
 • Chromaway AB, 500 000 kr, Protokoll för olika tillämpningar ovanpå bitcoin och bitcoin-liknande nätverk.
 • Cloudmore AB, 2 000 000 kr, Enkelt kunna dela filer med full säkerhet och kontroll.
 • Codarica AB, 500 000 kr, Roliga spel som lär barn att programmera.
 • CytaCoat AB, 3 050 000 kr, Antibakteriell ytbehandling för reduktion av vårdrelaterade infektioner kopplade till medicintekniska produkter.
 • Decise AB, 500 000 kr, Optimala spelscheman för lagsporter.
 • Degoo Backup AB, 1 000 000 kr, Världsledande förlustfri bildkompression.
 • Divvit AB, 500 000 kr, En marknadsplats där e-handlare upptäcker och enkelt installerar tredjepartsverktyg, för att öka försäljningen.
 • Dyenamo AB, 437 000 kr, Utveckling och uppskalningsmetoder av framtidens materialkomponenter för molekylära solceller.
 • Epspot AB, 479 000 kr, El tillgänglig för besökare på affärsmässiga grunder.
 • Fashionhunt AB, 494 701 kr, Molnbaserad tjänst för bildsökning som avsevärt kan öka lönsamheten för e-handelsaktörer inom modesektorn.
 • Ferroamp Elektronik AB, 1 064 546 kr, Solcellsoptimerare för skalbar, effektiv och lönsammare användning av solceller.
 • Findify AB, Ger e-handlare bättre sökmöjligheter på webbplatser vilket ger 10-30% ökade intäkter.
 • Formulate AB, 1 000 000 kr, Tjänst för kunddatabas- och kundlivsvärdesanalyser genom statistical learning och big data-algoritmer.
 • Gnosco AB, 370 000 kr, Dermicus är en mobil app som möjliggör snabb diagnos och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår.
 • Gro Play Digital AB, 500 000 kr, Ett nytt och disruptivt spelkoncept som samlar föräldrar och deras barn i gemensamt spel runt hälsa och hållbar livsstil.
 • Hoa's Tool Shop AB, 400 000 kr, Shim är en intelligent smartphone-app som hjälper användaren att tänka och agera annorlunda för att må bättre mentalt.
 • Selfiejobs Europe AB, 400 000 kr, Verktyg för automatiskt språkanpassade CV och platsannonser.
 • Hyperactive 3D AB, 450 000 kr, Förenklad kommunikation mellan aktörer inom byggprojektering och produktion.
 • Ideation AB, 400 000 kr, Forskningsbaserat verksamhetsstyrningssystem för kunskapsindustrin.
 • Iki Ike AB, 400 000 kr, Försäljningskanal och inköpsverktyg för e-handel för modedesigners och etablerade återförsäljare.
 • Intermodulation Products AB, 500 000 kr, Uppgraderingsmodul för markant snabbare mätningar av ytstrukturer på nanometerskalan.
 • Kompani Omar AB, 400 000 kr, En marknadsplats där företag kan erbjuda kontorsplatser på ovanliga outnyttjade ställen, som hotellobbys, möbelbutiker och konstgallerior.
 • MCCS Group AB, 471 000 kr, Verktyg för oberoende benchmarking och datadriven utveckling av intranät.
 • Medical Innovation Design AB, 350 000 kr, Ett redskap vid lungröntgen av intensivvårdspatienter som reducerar stråldos, ger bättre ergonomi och en förbättrad arbetsmetod.
 • Meloq AB, 500 000 kr, EasyAngle ett innovativt verktyg för att mäta ledvinklar inom sjukgymnastik.
 • Memobit Technologies AB, 500 000 kr, Energi- och kostnadseffektiva sökdatabaser för hårdvara.
 • Mondido Payments AB, 500 000 kr, Ny betallösning för e-handel som erbjuder realtidsanalys kopplat till betalningen för att öka konverteringsgraden och försäljningen för sina kunder.
 • Nano Control AB, 450 000 kr, Luftreningsteknik för damm och partiklar som ger minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö.
 • Organoclick AB, 815 000 kr, Biobaserad plastbeläggning som möjliggör produktion av textil- och pappersprodukter från endast förnyelsebara råvaror.
 • Oxelerate AB, 483 000 kr, Tröskeltestare av laktat som ger elit och motionärer ett nytt verktyg för att öka sin kondition.
 • Ozoene Tech Systems AB, 709 000 kr, Reducera vatten- och kemikalieförbrukning med effektiv rengöring och desinfektion av mjölkhanteringssystem.
 • Packetfront Software Solutions AB, 1 700 000 kr, Sömlös övergång från hårdvarubaserade nätverk till mjukvarubaserade SDN- och NFV-system för telekomoperatörer
 • Pelago Bioscience AB, 500 000 kr, Utveckling av CETSA™ metoden till ett kit för ökad känslighet och kapacitet inom läkemedelsutveckling.
 • Pricegain AB, 1 700 000 kr, Webbaserat verktyg för kundvärdebaserad prissättning.
 • Protracer AB, 2 200 000 kr, Realtidsföljning med rörlig tv-kamera för grafisk visualisering av boll och kast-sporter.
 • Search-a-patent Sweden AB, 750 000 kr, Utveckling av global databas för ickepublicerade patentsökrapporter.
 • Sigrid Therapeutics AB, 1 143 500 kr, Utveckling av konceptuellt ny, potentiellt säkrare behandling av fetma.
 • Strawpay AB, 500 000 kr, Mikrobetalningar för digital tjänster
 • TRXMEMS AB, 500 000 kr, Kostnadseffektiva MEMS-kretsar för radiokommunikation på höga frekvenser.
 • DLEW Backwards AB, 500 000 kr, Från idé till app - på minuter!
 • Wfire AB, 400 000 kr, Verktyg för att leda stora och geografiskt spridda organisationer, med hjälp av värderingar i mötet med kunder.
 • Winners Choise AB,  500 000 kr, Din personliga Resultatorienterade Motion, Hälsa och träningscoach på nätet!

Uppsala län: 

 • Cuptronic Technology AB, 500 000 kr, Miljövänlig och kostnadseffektiv process för högupplösande mönstermetallisering av plaster och keramer för elektronik, medicinsk teknik och bilindustri.
 • F&A Forecasting AB,  500 000 kr, Förenar organisationen mot en interagerande prognos som sprider kunskap och minskar risker.
 • FMTP Power AB, 2 000 000 kr, Bärbar testutrustning som överbryggar gapet mellan Smart Grid digital nätverk och traditionell elkraftapplikation.
 • JAVU AB, 441 000 kr, Komponenter för effektivare experiment vid synkrotronljusanläggningar.

Värmlands län:

 • Life Time Engineering AB, 590 000 kr, Explosivämne med ökad termisk stabilitet
 • UMV Coating Systems AB, 2 287 000 kr, Processteknik för miljövänlig och kostnadseffektiv barriärbestrykning av förpackningsmaterial.

Västerbottens län:

 • CodeMill AB, 1 050 000 kr, Smart video ökar lönsamheten för e-handlare.
 • Nordic Chemquest AB, 1 102 000 kr, Koncept för effektivare kemiska reaktioner med fastfasreagens i små vätskevolymer.

Västmanlands län:

 • OpiFlex Automation AB,  4 211 000 kr, Flexibelt koncept för robotisering av småserietillverkning.
 • Robotics Care AB, 500 000 kr, En unik ”hygien-robot” som ger rörelsehindrade personer möjlighet att själva sköta sin personliga och intima hygien under trygga förhållanden.

Västra Götalands län:

 • Alzinova AB,  500 000 kr, Tredje generationens Alzheimervaccin – Ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av en av våra största folksjukdomar.
 • Bokio AB, 500 000 kr, Intelligent och automatiserad bokföring direkt från mobilen, helt gratis.
 • Bolagskompassen AB, 492 000 kr, Sekundsnabb finansiell analys av alla Sveriges aktiebolag.
 • Brännström Sweden AB, 1 338 778 kr, Heltäckande innovativt mätinstrument för olja i vatten avsett för den globala marinmarknaden.
 • Ecovative Solutions Scandinavia AB, 250 000 kr, En fasadpanel som är lätt, tunn och som kombinerar en beständig fasadyta och effektiv isolering i samma enhet.
 • Enera International AB,  700 000 kr, Automatisk generering av tid- och aktivitetsrapporter.
 • Eviwave AB, 467 000 kr, Ny tidseffektiv teknisk mätplattform för kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin
 • Green Star Marine AB,  782 500 kr, REN - Energieffektivt, skalbart lättviktsdrev för ökad prestanda under framdrift, laddning och segling.
 • Insplorion Sensor Systems AB, 500 000 kr, Nano-optisk sensor för effektivare användning och utökad livslängd av fordonsbatterier.
 • Learning Lab AB, 500 000 kr, Projektet kommer ta fram en prototyp till en app som gör det enklare att lära sig läsa och skriva på kinesiska och japanska som främmande språk.
 • Monivent AB, 500 000 kr, Genomförbarhetsstudie av Monivent Neo.
 • New Terms AB, Västra Götalands län, 400 000 kr, Transparent och lättillgängligt system för matchning och förmedling av timanställningar.
 • Parakey AB, 500 000 kr, Mobil- och molnbaserat passagesystem för professionellt bruk.
 • Sentient AB, 495 000 kr, Optimerad fordonsstyrningsfunktionalitet genom övergripande samreglering.
 • Seatwirl AB, 500 000 kr, En helt ny typ av flytande vindkraftverk som är enklare, robustare och billigare att tillverka jämfört med nuvarande vindkraftverk.
 • Simple Ledgers Sverige AB, 500 000 kr, Genom att eliminera kraven på ekonomi- och språkkunskap revolutionerar den mobil- och molnbaserade appen, e-Simplicity, bokföringen för det lilla företaget.
 • Tenroc Technologies AB, 532 000 kr, Kostnads- och tidseffektivt förstärkningssystem för att reparera och uppgradera betongkonstruktioner med förspänt kolfiber.
 • UvElite AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Ett innovativt, kostnadseffektivt, miljöanpassat och tidsbesparande golvrenoveringssystem för halvhårda golv (plast, linoleum, LVT )
 • Åhlin Webbkvalité AB, Västra Götalands län, 310 000 kr, Digital tjänst för ökad effektivitet och pålitlighet inom godsdistribution.

Örebro län:

 • Polyterm Isolering AB, 400 000 kr, Byggelement baserade på polyuretan som ger tunnare väggar och effektiv isolering.

Östergötlands län:

 • Againity AB, 467 936 kr, Kostnadseffektiv elproduktion från spillvärme.
 • BW Management Consulting AB, 491 000 kr, Produkter för effektivisering av industriproduktion, produktvård och logistik utifrån de nya möjligheter som ”Industrial Internet” skapar.
 • Deviaq AB, 500 000 kr, Dokumentationssystem för trygga skoltransporter.
 • Donya Labs AB,  2 447 613 kr, Konvertera industriell CAD-data till interaktiva, fotorealistiska upplevelser på alla digitala konsumentplattformar - web, PC, mobil och AR/VR headsets - automatiskt.
 • Narrative AB, 3 900 000 kr, Liten actionkamera med tillhörande onlinetjänst inom segmentet Sport/Äventyr.
 • Sparv embedded AB, 400 000 kr, Kostnadseffektiva vädermätningar med drönarteknik.
 • Spotscale AB, 400 000 kr. Enkel och effektfull 3D-visualisering för placering av Attefallshus och Friggebodar eller för att planera om-/tillbyggnader av villor.
 • Univrses AB, 496 500 kr, Virtual reality i mobiltelefon med naturliga rörelser.
 • Wematter AB, 500 000 kr, Kontorsanpassad 3D-skrivare med materialhantingssystem för hållfasta, snabba och kostnadseffektiva utskrifter.

Kontakt

 
 • Carl Naumburg, 08-473 31 72,  
 • Om oss

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

  Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

  Kontakta oss