96 innovationsprojekt får finansiering med 90 miljoner - hela listan

Här är hela listan på de 96 innovationsprojekt som får finansiering med sammanlagt 90 miljoner kronor. Projekten är sorterade på län.

Blekinge län:

 • Justcommonsense Europe AB, 574 000 kr, Innovativ giftfri skadedjursbekämpning för framtidens uthålliga jordbruk
 • Techinova AB, 1 400 000 kr, Byggblock för smarta elnät

Gävleborgs län:

 • Stablesure AB, 500 000 kr, Utveckling av koncept för att optimera hälsostatus och mjölkproduktion genom mätning av status i magen på kor

Hallands län:

 • Quick Search Sweden AB, 300 000 kr, System för att skapa en ny validerad medarbetarundersökningsmodell som bygger på gamifiering
 • Smart Monter Sverige AB, 250 000 kr , Verktyg och system för att förbättra arbetsmiljön och minska tunga lyft vid monterbyggen på mässor

Jämtlands län:

 • No More Boots AB, 500 000 kr, Utveckling av lösning för ergonomisk och kostnadseffektiv montering och inställning av alpina skidor

Norrbottens län:

 • Rock Solutions AB, 500 000 kr, Verifiering av en dynamisk bergbult för ökad säkerhet och minskad kostnad vid gruvdrift under jord

Skåne län: 

 • Agrilogik AB, 493 000 kr, Mobil gödselseparering för en modern mjölkproduktion med smarta materialkretslopp, lägre kostnader och lägre miljöpåverkan
 • Ahlström & Partners AB, 345 000 kr, Städutrustning för att minska sjukskrivningarna i städbranschen
 • K.A. Ekström & Son AB 1 715 000 kr, Utveckling av prototyp till en innovativ luftförvärmare för mer effektiv produktion av kimrök
 • Checkup AB, 490 000 kr, System för att stödja företag i vård- och omsorgsbranschen som utsätts för frekventa etiska problem
 • Combain Mobile AB, 1 927 300 kr, Global inomhuspositionering i 3 dimensioner
 • Energy Opticon AB, 2 112 500 kr, Innovation för smart effektivisering av framtidens el och värmemarknad
 • Erghis Technologies AB, 500 000 kr, Utvärdera behov samt initial anpassning av teknik för beröringsfri interaktion i sterila vårdmiljöer
 • Glactone Pharma Development AB, 437 300 kr, Hämmare av STAT3, ett nyckelprotein i cancerceller, för att öka effekten av immunoterapier, motverka behandlingsresistens och hjälpa svårt sjuka patienter på ett revolutionerande sätt
 • Globalworks Lund AB, 497 840 kr, System för att hantera sociala risker som uppstår i samhället, på arbetsplatsen och som ett resultat av miljöpåfrestningar i Kina
 • Glycorex Transplantation AB, 4 340 000 kr, Affinitetskolonn för behandling av Myasthenia Gravis
 • Iconovo AB, 2 950 000 kr, Inhalerat vaccin eliminerar risken för blodsmitta, minimerar kassation, sänker kostnaden och ökar tillgängligheten på vaccin i tredje världen.
 • Pi Ide AB, 300 000 kr, Programvara för att förbättra matematikundervisningen i tidiga åldrar
 • Påhoj AB, 325 000 kr, Cykelsits med hjul ger smidig barntransport
 • Radinn AB, 360 000 kr, Fjärrstyrd, eldriven bräda möjliggör sjöräddning
 • Sensative AB, 300 000 kr, Utveckling av effektiva energitjänster med en öppen plattform för smarta fastigheter

Stockholms län:

 • Appalanche AB, 500 000 kr, Appalanche gör alla mobilanvändare till potentiella livräddare i laviner.
 • BlueAccess AB, 500 000 kr, Framtidens innovativa lösning för mobil biljett och betalning i kollektivtrafik, event och butik
 • Cavis Technologies AB, 500 000 kr, En innovativ medicinteknisk kateter
 • CB Technology AB, 500 000 kr, En automatiserad mediebyrå online för sökning, planering, bokning och uppföljning av medieköp
 • Certus Technology AB, 1 475 758 kr, Trådlös, snabb och säker skärmdelningslösning för konferensrum
 • Chromatopia Labtraining AB, 500 000 kr, Utveckling av en  instrumentsimulator för högteknologiska analysinstrument samt utvärdering av nytt utbildningskoncept - en kombination av pedagogik, motivation, simuleringar och kvalitetsstyrd utbildning
 • Claimony AB, 500 000 kr, Ett virtuellt kortspel där gamers över hela världen är både spelare och spelkort
 • Clean Streams Energy Sweden AB, 700 000 kr, Tvärströmmande vattenkraftverk med positiv påverkan på närmiljön
 • Climeon AB, 500 000 kr, Högre säkerhet i kärnkraftverk genom  robust reservelproduktionssystem
 • Iamip Sverige AB, 1 000 000 kr, Intelligent sökmetodik för patentinformation som gör alla till sökexperter
 • Infrafone AB, 460 000 kr, Utredning av omständigheter för effektiv infraljudsotning i förbränningsanläggningar
 • Invigos AB, 425 000 kr, Digitalt skrivverktyg för att skapa förbättrad läs- och skrivkunnighet hos elever
 • Kenpo Sandwich AB, 320 000 kr, Lättviktstrailer i komposit ger mer transporterat gods och lägre koldioxidutsläpp.
 • Klevgränd Produktion AB, 403 000 kr, Teknologi som revolutionerar musikläggning av mobilfilm
 • Lingo studios AB, 448 000 kr, Programvara för att förbättra språkträning hos elever
 • Lucapps AB, 485 000 kr, On-demand-marknadsplats för förmedling av kundhanteringstjänster som möjliggör för företag att på ett enkelt sätt hitta säljpersonal globalt
 • Malin Forsbrand AB, 250 000 kr, System för att förbättra och förenkla företags eller organisations jämställdhetsarbete
 • Metasafe AB, 500 000 kr, Ny innovativ behandling av svår smärta vid infektion
 • Mimerse AB, 500 000 kr, En programvara som genom simuleringar i virtuella verkligheter mäter människors nivåer av rädsla och ångest
 • Minutemailer AB, 500 000 kr, Automatiskt innehållsskapande för digital marknadsföring
 • Optolexia AB, 250 000 kr, Utveckling av system för att förbättra utbildning och stöd för barn med dyslexi
 • Optonova Sweden AB, 1 882 000 kr , Utveckling av ny visionsteknik för automatisk kvalitetssäkring i produktionslinjer
 • Ortrud Medical AB, 496 800 kr, Ett innovativt stas-band som ger fler lyckade intravenösa stick i vården
 • Pheenix Alpha AB, 348 000 kr, Utveckling av lösning för minskad energiåtgång och sänkt produktionskostnad vid tillverkning av grammofonskivor
 • Primepilot AB, 2 229 000 kr , Algoritmisk sparrådgivare sänker småspararnas kostnader.
 • Pupot AB, 500 000 kr, Blockkedjebaserat mobile money-system för internationella överföringar och öppen innovation
 • Quizrr AB, 250 000 kr, System för internationella utbildningar inom social dialog för att stärka fabriksarbetares ställning och bidra till rättvisare globala leverantörskedjor
 • Sciety AB, 1 471 231 kr, Plattform för folkfinansiering (crowd equity) av onoterade bolag inom life science
 • Serendip R&D AB, 420 000 kr, Utveckling av teknik för homogen värmning av metalliska band och komponenter med 50-90 procents möjlig energibesparing jämfört med i konventionella ugnar
 • Smartera AB, 250 000 kr, Programvara för att få elever att bättre förstå matematik
 • Snöteknik i Sverige AB, 500 000 kr, Energieffektiv och utsläppsfri snösmältningsanläggning
 • Sprint Bioscience AB, 3 804 694 kr, Ny behandlingsform för leukemi, en allvarlig cancer med hög dödlighet bland vuxna
 • Steelwrist AB, 1 600 000 kr, Intuitiv manövrering av grävmaskiner och dess redskap som minskar den kognitiva belastningen och förbättrar precision och säkerhet på arbetsplatsen
 • Stockholm Cooling AB, 500 000 kr, Självlärande plattform för energioptimering i skyskrapor
 • Teenage Engineering AB, 4 500 000 kr, Dynamiska nätverk för kreativt musikskapande
 • Tingeer AB, 489 500 kr, Sälj individanpassade och 3D-printade produkter i din webshop med full kreativitet och utan risk
 • Worldfavor AB, 559 000 kr, Plattform för att förbättra hållbarhetsredovisning för företag

Uppsala län:

 • FinCup AB, 500 000 kr, Ny tjänst som ansluter aktiemäklare och fondbolag samtidigt som nya EU-lagkrav för offentliggörande av information enkelt kan efterlevas
 • Inossia AB, 500 000 kr, Förbättrar utsikterna för hundratusentals bensköra patienter att kunna fortsätta leva ett aktivt liv
 • ScandiDos AB, 3 026 030 kr, Unikt digitalt trippelaxiellt mätsystem för kvalitetssäkring vid strålterapi av hjärntumörer
 • Trion Tensid Aktiebolag, 500 000 kr, Målsökande borttagningsmedel för klotter och graffiti

Värmlands län:

 • Mobile Composite Solutions Sweden AB, 500 000 kr, Vidareutveckling av flexibelt självbärande hallsystem i komposit

Västerbottens län:

 • Diduco AB, 1 200 000 kr, Utveckling av porösa polymerpartiklar till separationskolonner för högeffektiv analys av joner
 • Humanice AB, 250 000 kr, System för att förbättra brandmäns långsiktiga arbetsmiljö och minska risken för yrkesrelaterade sjukdomar
 • Pro Test Diagnostics AB, 3 100 000 kr, Nästa generations dopingtest

Västernorrlands län:

 • Püschel Teknik och Media AB, 320 000 kr, Tjänst för att underlätta för pedagoger att dokumentera aktiviteter i förskolan

Västmanlands län:

 • Quintus Technologies AB, 2 750 000 kr, Utveckling av process för högtrycksformning av titan vid måttligt förhöjd temperatur

Västra Götalands län:

 • Appland AB, 500 000 kr, Prenumerationsklubb för Mobila Applikationer
 • Aqua Robur AB, 500 000 kr, Strömförsörjning av mätutrustning i kommunala vattendistributionsnät för att möjliggöra minskat läckage
 • Bollebygds Plast AB, 467 360 kr, Konduktiv komposit; klimatanpassade och tillgänglighetssäkrade taktila ledstråk för synskadade i utomhusmiljöer
 • Burt AB, 1 702 560 kr, Nästa generations videoanalys för analys av redaktionellt och kommersiellt innehåll
 • Cipherstone Technologies AB, 756 500 kr, Kostnadseffektiva sensorer för ökad trafiksäkerhet och minskad energiförbrukning
 • ClimateSaver Swan & Hedström AB, 300 000 kr, Smartphone applikationen som hjälper dig att fatta rätt beslut i vardagen för ett klimatsmartare samhälle
 • Food Radar Systems In Sweden AB, 1 484 000 kr, Radarbaserad detektion av plast i frysta livsmedel
 • Frico AB, 800 000 kr, Kvantifiering av luftridåers energibesparing i entréer
 • Gapwaves AB, 1 415 000 kr, Plan, kompakt och styrbar antenn för kommunikation inom 60 GHz-bandet
 • Heliospectra AB, 458 056 kr, LED-växtbelysning för stimulering av arom- och näringsämnen i växter, för ökad produktkvalitet för odlare och konsumenter
 • Hisekai AB, 250 000 kr, System för skräddarsydda lösningar för e-butiker att nå CSR-mål genom att erbjuda kunder möjlighet att donera pengar till gräsrotsprojekt
 • Integrative Research Laboratories Sweden AB, 4 983 902 kr, Förbättrad behandling och ökad livskvalité för patienter med Parkinsons sjukdom
 • Ius innovation AB, 300 000 kr, Programvara för att öka barns förståelse för matematik genom att utnyttja en virtuell 3D-spelplattform
 • Kntnt Sweden AB, 401 660 kr, System för att förbättra och förenkla beslut inom ett företags olika marknadsföringsaktiviteter 
 • Lanark AB, 700 000 kr, Grafen/kolnanorörförstärkt cementbaserad stenmjölsfärg för betongytor
 • Luxbright AB, 2 000 000 kr, Utveckling av en högeffektiv röntgenkälla för mobila medicinska-, industriella- och säkerhetsapplikationer
 • Musselfeed AB, 493 000 kr, Musslor – 100 procent  miljösmart och hållbar mat från havet
 • Optixmarine AB, 438 000 kr, Variabel växellåda möjliggör ökad säkerhet och energieffektiv elproduktion ombord på fartyg.
 • Swedish Hydro Solutions AB, 500 000 kr, Högeffektiv, modern och miljömässigt hållbar rening av stora volymer vatten
 • Ten Medical Design AB, 500 000 kr, Utveckla ett andningsbart och komfortabelt strålskyddsmaterial för sjukvården med goda tvättegenskaper
 • Triple Impact Scandinavia AB, 500 000 kr, Gräsrotsfinansiering av solenergiprojekt i utvecklingsländer
 • Vo-Math AB, 500 000 kr, TAP – en innovativ molnbaserad plattform för en lättillgänglig, tideffektiv och specifik analys av NMR data inom life science

Örebro län:

 • Svab Hydraulik AB, 1 500 000 kr, Nästa generations styrsystem för entreprenadmaskiner - en ny standard i fråga om användarvänlighet, enkelhet och säkerhet

Östergötlands län:

 • Disruptify AB, 262 000 kr, Självlärande reglering av luftriktare för minskad bränsleförbrukning hos tunga lastbilar
 • Dynamic Code AB, 3 380 000 kr, En försmak av framtidens digitala hälso- och sjukvård med säkra hemtester och testsvar som är direkt integrerade med medicinsk rådgivning och vård online
 • InStudy AB, 250 000 kr, Plattform och system för att förbättra studenters digitala studiemiljö
 • Wiotech AB, 180 600 kr, Trådlösteknik för att effektivisera kontorsarbete, mer social interaktion och skapa bättre arbetsprocesstruktur

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss