Innovationsupphandling

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten samverkar vi inom området innovationsupphandling med fokus på upphandling av innovation.

På Vinnova har vi särskilda uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling. Vi ska vi till exempel genomföra insatser för att främja innovationskraften i offentlig verksamhet. Vi har även två regeringsuppdrag som handlar om teknik- och innovationsupphandling inom miljöteknik. Som nationell kontaktpunkt för EU:s Horisont 2020, arbetar vi också med att informera om de europeiska finansieringsmöjligheterna för offentlig verksamhet i Sverige, till exempel utlysningar för innovationsupphandling.

Samverkan med Upphandlingsmyndigheten 

Genom gemensamma insatser med Upphandlingsmyndigheten vill vi stärka och bredda utveckling och spridning av kunskap inom innovationsupphandling. Vi vill också stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet. Läs mer om hur Upphandlingsmyndigheten kan ge stöd att främja innovativa lösningar i en upphandling.

Uppdraget är ett samverkansprojekt men innebär olika uppgifter för myndigheterna:

  • På Vinnova arbetar vi med att stimulera användandet, efterfrågan och spridningen av innovation som möter verksamheters behov. Det innebär bland annat att stödja processer för att identifiera behov i offentliga verksamheter. Det innebär också att erbjuda finansieringsmöjligheter till projekt som upphandlar innovation.
  • Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling för den upphandlingsstödjande verksamheten. 

Projekt vi finansierar

Vi erbjuder finansiering till offentliga organisationer som har behov av nya lösningar och vill upphandla innovation. Vi riktar oss till kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter, men också till annan offentlig verksamhet som i sin verksamhet tillämpar offentlig upphandling. En viktig del i projekten är att den offentliga verksamheten involverar företag redan i utvecklingsfasen.

För upphandlande myndigheter eller enheter som är intresserade av finansiering, se vår satsning inom innovation i offentlig verksamhet, FRÖN.

> För ökad innovation i offentlig verksamhet (FRÖN) 

> Läs mer om de projekt vi finansierar

Starta upp en innovationsupphandling 

Vår informationsfilm "Innovationer på beställning" visar hur det kan gå till att starta upp en innovationsupphandling. Filmen demonstrerar hur viktigt det är att utgå från ett faktiskt behov där verksamhetsutvecklingen står i centrum.

Bild från informationfilmen

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Läs mer

 
VR 2013:9

Ladda ner tidningen Innovationer som gör skillnad

VI 2013:17

Ladda ner tidningen Innovationer på beställning

VI 2013:22 Ladda ner processkartan Att efterfråga innovation
 VR 2013:9

Ladda ner handboken Förkommersiell upphandling

Definition

 

Vad är innovationsupphandling?

Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Nationella innovationsstrategin, oktober 2012

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss