Strategiskt viktiga kunskapsområden

Vi driver program och utlysningar som utvecklar ny kunskap och kompetens inom särskilda kunskapsområden: hälsa, tjänster, IKT, transport, miljö, produktion och arbetsliv. Det handlar om att finansiera forskning som behövs för förnyelsen inom olika näringsgrenar, och finansiering för att testa och demonstrera tillämpningar av forskningsbaserad kunskap.

Inom dessa program kan projekt drivas av flera olika typer av aktörer, men förutsättningen är att minst en av parterna i projektet är ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

Vi ger också stöd till svenska aktörers deltagande i europeiska program där finansieringen delas mellan medlemsländer och EU.

Våra satsningar

Våra satsningar inom inriktningen är uppdelad i fyra strategiska områden.

Hälsa

Inom området hälsa arbetar vi för att hitta lösningar på de hälsoutmaningar som Sverige och andra länder står inför.

Hälsa

Transport och miljö

Inom Transport och miljö arbetar vi för att utveckla ett flexibelt, resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Transport och miljö

Tjänster och IKT

Inom Tjänster och informations- och kommunikationsteknik arbetar vi för att möta framtidens behov av nyskapande teknik och innovativa tjänster.

Tjänster och IKT

Produktion och arbetsliv

Inom Produktion och arbetsliv arbetar vi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en effektiv offentlig sektor.

Produktion och arbetsliv

Ansök

 

Ni söker och rapporterar elektroniskt via vår Intressentportal.

 • Intressentportalen
 • Hitta rätt utlysning

   

  Med hjälp av vår utlysningsöversikt kan ni hitta den utlysning som passar just ert projekt.

  Hitta projekt

   

  I vår projektkatalog kan ni söka efter alla projekt som fått finansiering från oss.

  Om oss

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

  Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

  Kontakta oss