Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen har lanserat en bred satsning för att möta viktiga samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför. Fem nya strategiska samverkansprogram skapas och Vinnova bistår regeringen.

De fem samverkansprogrammen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att de ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har koordinationsansvar för programmen.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva, kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och upprätthållas.

Vinnova bistår regeringen i arbetet med programmen. Bland annat hjälper vi till att identifiera möjliga satsningar för innovation inom programmen.

Programmen är:
Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär biobaserad ekonomi, Life Science och Uppkopplad industri och nya material.

Mer information finns på: www.regeringen.se/samverkansprogram
#samprog

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss