Universitet och högskolors strategiska samverkan

Genom att förstärka utbytet mellan forskning, utbildning och innovation – det som ofta kallas kunskapstriangeln – kan lärosäten utvecklas och bli än mer globalt attraktiva och relevanta för samhälle, näringsliv, studenter och forskare. Det ökar avkastningen av investerade medel och ger bättre utbildning, högre forskningskvalitet och ger bättre förutsättningar för att kunskap kommer till nytta i samhället.

Målet med Vinnovas satsningar inom området är att stärka universitet och högskolors egen samverkansförmåga. Vi ger stöd för de behov som lärosätena själva bedömer som mest strategiska för att utveckla samverkan, verksamhet vid innovationskontoren och personrörlighet.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss