Verifiering för tillväxt

Syftet med Vinnovas satsning Verifiering för tillväxt (VFT) är att effektivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Programmets målsättning är att verifiera kommersiell potential hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer, för att främja bildandet av nya företag, eller främja förnyelse i redan etablerade företag.

Vinnovas stöd till verifiering är uppdelat i utlysningarna VFT-1 och VINN-Verifiering (VFT-2).

VFT-1 riktar sig till verifieringsprojekt i forskningsnära fas och hanteras av innovationskontor vid universitet och högskolor. VINN-Verifiering (VFT-2) ska stödja verifiering av affärskoncept och hanteras av Vinnova.

Läs mer om Vinnovas stöd under Programbeskrivning.

Ansvarig för programmet Verifiering för tillväxt är Anna Tegnesjö.

Utlysningar och beviljade projekt

Öppna utlysningar. Följande utlysningar är öppna inom programmet:

Det finns inga öppna utlysningar just nu.

Kommande utlysningar

Avslutade utlysningar inkl beviljade projekt 

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss