Vinnväxt

Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft  inom specifika tillväxtområden.

De vinnande initiativen får tio års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år.

Vad händer inom programmet?

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politisk och offentlig verksamhet.

I programmet ingår en rad stödjande aktiviteter som seminarier, träning eller utbildning, erfarenhetsutbyte och forskning eller kunskapsfördjupning.

Programmet har pågått sedan 2001. Totalt har 18 vinnare utsetts. De 14 som fortfarande finansieras beskrivs i broschyren Vinnväxt - A programme renewing and moving Sweden ahead. Broschyren och mer om vinnarprojekten finns under "Läs mer" till höger.

Utlysningar inom programmet

Vid den senaste utlysningen Vinnväxt Fullständig ansökan 2016 utsågs tre vinnare:

  • Urban Magma (Sustainable Business Hub) med nod i Malmö
  • Visual Sweden (Linköpings universitet) med nod i Norrköping/Linköping
  • Automation Region (Mälardalens högskola) med nod i Västerås

 

Öppna utlysningar

Det finns inga öppna utlysningar just nu inom programmet.

Tidigare utlysningar

Kommande utlysningar

Nästa utlysning planeras till hösten 2017.

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss