VINNVÄXT

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft  inom specifika tillväxtområden.

De vinnande initiativen får tio års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år.

Vad händer inom programmet?

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politisk och offentlig verksamhet.

I programmet ingår en rad stödjande aktiviteter som seminarier, träning eller utbildning, erfarenhetsutbyte och forskning eller kunskapsfördjupning.

Programmet har pågått sedan 2001. År 2003 utsågs tre vinnare, år 2004 fem vinnare och år 2008 fyra vinnare. En ny utlysning i två etapper pågår - VINNVÄXT 2016. Steg ett i denna utlysning stängde 9 juni och steg 2 öppnar i början av nästa år. Steg 2 är endast öppet för dem som gått vidare i steg 1.

Utlysningar inom programmet

År 2013 genomfördes utlysningen VINNVÄXT Fullständig ansökan 2013 där tre vinnare utsågs:

  • Smart Housing Småland (SP Trä och Glafo) med nod i Växjö
  • Paper Province 2.0 med nod i Karlstad
  • Geo-Life Region, FPX med nod i Gävle.

 

Öppna utlysningar

Det finns inga öppna utlysningar just nu inom programmet.

Tidigare utlysningar

Kommande utlysningar

Det finns inga kommande utlysningar just nu.

Se mer om vinnarprojekten i broschyren och pressmeddelandet under "Läs mer" till höger.

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss