Internet of Things Sverige

Internet of Things Sverige

Internet of Things för samhällsnytta.

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020. 

Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. Fokus  ligger på att lösa samhällsutmaningar med hjälp av IoT. Detta sker i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare.  

Programmets mål och vision

Visionen för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är att: Offentlig sektor och svensk industri ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med Internet of Things.

Målen är att:
• Sverige ska öka sin användning av Internet of things så att den globala konkurrenskraften ökar.
• Sverige ska vara en ledande nation inom utvalda branscher inom Internet of things, till exempel hälsa, välbefinnande och sport.
• Sverige ska effektivt utnyttja innovation, forskning, tillämpad forskning och prototyper för att utveckla produkter och tjänster med Internet of things.
• Sverige ska utveckla, fokusera och samordna sin verksamhet inom Internet of things till förmån för användare.

 

Utlysning

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss