RE:Source

RE:Source

Minimerar avfall, sparar resurser, minskar fossilberoendet

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är visionen för den nationella innovationsarenan RE:Source. För att förverkliga den behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.

RE:Source ska vara en naturlig mötesplats för dessa frågor, där aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning även kan söka finansiering till sina innovationsprojekt. Innovationer som tas fram inom ramen för RE:Source ska bidra till hållbar materialförsörjning, hållbart energisystem och effektivare användning av resurser i samhälle och näringsliv.

RE:Source är den första samordnade satsningen som fokuserar på området resurs- och avfallshantering.

Programmets mål

• RE:Source ska vara en välkänd, växande och tillgänglig innovationsarena
• Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är framgångsrikt tillämpade i samhälle och i näringsliv
• Resultat och kunskap påverkar affärserbjudande, internationella standarder, miljömärkning, policyer och allmänhetens kunskap
• Utbildning inom resurs- och avfallshantering leder till expertis och branschkompetens i världsklass
• Betydligt högre svensk representation i internationella forsknings- och innovationsprojekt
• Svenskt näringsliv exporterar tjänster och produkter i större utsträckning och har högre internationell närvaro
• Attraktiva nya jobb skapas inom innovationsområdet


 

 

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss