Utvärdering av Swedish Brain Power

Programmet en succé enligt utredarna
 
”Forskningsprogrammet Swedish Brain Power är en succé”, skriver den internationella expertgrupp som granskat och utvärderat satsningen efter halva programtiden. Expertgruppen anser att forskningsverksamheten inom Swedish Brain Power är imponerande och rekommenderar starkt en fortsättning av programmet.
 
Utvärderarna kallar programmet ”en unik satsning på att etablera ett forskningsprogram med helhetssyn inom neurovetenskapen”. De framhåller också att liknande forskningssatsningar nu görs på olika håll i Europa med Swedish Brain Power som förebild.
 
I sina rekommendationer för programmets fortsättning skriver utvärderarna bland annat att de vill se ett ännu tydligare fokus på den kliniska forskningen inom Swedish Brain Power. De understryker också att frågorna om programmets fortsatta finansiering och uppbyggnad snarast måste lösas. 

Half time evaluation of the Swedish Brain Power Programpdf      (pdf-fil)
 
Mer om Swedish Brain Power  

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss