Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Optimering av industriella produktionssystem med hjälp av simuleringsteknik

Diarienummer 2008-00647
Koordinator Högskolan Väst
HÖGSKOLAN VÄST
www.hv.se
Projektledare Nima K. nia
Bidrag från Vinnova 350 000 kr
Projektets löptid 2008 - 2008
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är öka produktionstakten i automatiserade anläggningar

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är en virtuell optimeringsstrategi för produktionssystem och som väntas användas i befintlig produktion redan under projekttiden, en presslinje för karossdetaljer

Uppläggning och genomförande

Huvudsökande (lead) är Volvo Personvagnar AB (Volvo) med Högskolan Väst (Högskolan) som FoU partKontakt

 
  • Tero Stjernstoft , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss