Projekt finansierat av VINNOVA:

Leverantörsstruktur för lättare fordon

Diarienummer 2010-02113
Bidragsmottagare SAAB Automobile Aktiebolag
Research & Advanced Devlopment
www.saab.com
Projektledare Anders Holmkvist
Bidrag från VINNOVA 4 972 018 kr
Projektets löptid 2011 - 2011
Status Avslutat
Utlysning FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation


Kontakt

 
  • Claes de Serves , handläggare VINNOVA

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss