Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Elektronisk biomolekylsensor

Diarienummer 2007-02972
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
www.kth.se
Projektledare Jan Linnros
Bidrag från Vinnova 10 950 000 kr
Projektets löptid 2008 - 2011
Status Pågående


Kontakt

 
  • Ulf Öhlander , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss