Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Stockholms Matbank

Diarienummer 2016-01993
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION
Matcentralen
www.stadsmissionen.se
Projektledare Anne Lunde Dinesen
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Social Innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en säker och effektiv modell för en central matbank i Stockholm. Genom utveckling av avtal, rutiner och riktlinjer finns det i dag metoder för säker livsmedelshantering med fokus på spårbarhet och obruten kylkedja på lager och i transport. Det har utvecklats en prototyp för ett digitalt spårbarhetssystem. Matbanken är organiserat inom verksamhetsområdet Matcentralen och består av en verksamhetsledare och en chaufför. Utvecklingen av finansieringsmodell kommer pågå under 2017.

Förväntade effekter och resultat

Matbanken hämtar överskottslivsmedel i nätbutik, hos grossister och producenter samt i livsmedelsbutik och får donationer levererat direkt till centrallagret. Effekterna av matleveranser från Matbanken till sociala verksamheter är: besparingar, förbättrad kvalitet och större variation på maten som serveras samt tidsbesparingar. Vid utgången av 16 redistribuerar matbanken 1,5 ton livsmedel per vecka och har en deltagare i arbetsträning.

Planerat upplägg och genomförande

Modellen för en central matbank har utvecklats i dialog med projektets huvudintressenter och studiebesök i DK och NO, workshops och avstämningsmöten med donatorer och mottagare, utbildning av mottagare, kompetensstöd från konsult och livsmedelsföretag samt dagliga avstämningar med donatorer och mottagare. En transportpilot har genomförts maj till september och test av logistik med centrallager har påbörjats i september och pågår. Företaget Adore You gjort en prototyp för digitalt registreringsverktyg pro bono vilket har minskat SSMs egna upparbetade kostnader med 48 000.


Kontakt

 
  • Andreas Netz , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss