Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Citizen-centric access to statistics

Diarienummer 2010-02440
Koordinator Stockholms universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap
www.su.se
Projektledare Bo Sundgren
Bidrag från Vinnova 500 000 kr
Projektets löptid 2010 - 2011
Status Pågående
Utlysning Citizen-Centric eGovernment Services

Syfte och mål - uppfyllelse

The overall goal of the project was: ´To investigate the possibilities to define an easy-to-use, powerful, and flexible standard interface for communication of statistical data and metadata between the dissemination databases of statistics producers (statistical agencies) and citizen-centric applications, developed by entrepreneurs or by citizens themselves.´ This has been done, as documented in the final report.

Resultat och förväntade effekter - utfall

´The project should result in (i) conclusions concerning the problems, opportunities, and possible solutions of citizen-centric access to statistics; (ii) the establishment of an international network of people and organisations engaged in citizen-centric access to statistics; (iii) proposals for full-scale implementation projects to be submitted to the next phase of the Nordic-Baltic initiative and/or in response to EU R&D calls.´ This has been done, as documented in the final report.

Upplägg och genomförande - analys

´A consortium consisting of members from Estonia, Iceland, and Sweden will run the project in the form of a network. In addition to the consortium members, interested entrepreneurs and other actors from government agencies and private business, even outside the Nordic-Baltic countries, will be invited to participate in the network. Three major seminars will be organised in Estonia, Iceland, and Sweden during 2011.´ This has been done.Kontakt

 
  • Anna Bjurström , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss