Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

c.along - normkritiska samtalsformer

Diarienummer 2014-02616
Koordinator c.off

Projektledare Hanna Wildow
Bidrag från Vinnova 215 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2015
Status Avslutat
Utlysning Mångfaldslabbet - normkritisk innovation

Syfte och mål - uppfyllelse

Nio salonger eller c.alonger har presenterats i förstudien c.along under 2014-2015. Hur kan traditionella former för konstnärliga och politiska samtal utmanas, och med vilka format kan vi ersätta dem med? c.alongerna har experimenterat med frågeställningarna ur ett konstnärligt/koreografiskt perspektiv, tillsammans med en tio inbjudna konstnärer och ytterligare ett tjugotal besökare per salong. Över 200 har deltagit och gemensamt skapat ett multimedialt, digitalt, kollektivt verk, som också är en rapport av förstudien, som släpps på www.c-along.com i oktober 2015.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Sättet vi samlas på i rum för att samtala konstnärligt och politiskt följer en rad normer som är kopplade till patriarkala värden. Format som föreläsning och panelsamtal t.ex. bygger på idéer om det logiska, det linjära (från början till slut), och det vertikala (uppifrån och ned) idéer djupt sammankopplade en maskulin vetenskaps- och litteraturkanon. c.along tar utgångspunkt i andra former för gemenskap, som vanligtvis inte är förknippade med kunskap, och har genererat innovativa, mer inkluderande och mångfaldigande effekter och format för att tala om - och skapa ny - kunskap.

Upplägg och genomförande - analys

Den generella metoden börjar med en både personlig och teoretiskt brevväxling mellan två konstnärer / organisatörer av c.alongen, vilken sedan skickas per post till 20 gäster, som alla ombeds sända inbjudan vidare till en person var. Brevväxlingen bildar en slags ´kurslitteratur´ för salongerna, som också de ´talar´ med andra språk än dem som vi vanligtvis förknippar med det kunskapsproducerande samtalet. Metoden för hur vi ska prata/göra under c.alongen, samt metoder för dokumentation, har alla flätats in i c.alongens ämne.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss